دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

-فایده هاى مشورت

2-1-7-2-1-. رشد و پیشرفت: امام حسن مجتبى علیه السلام در این باره مى فرماید: «هر گروهى که مشورت کند، به راه رشد و هدایت رهنمون شده می باشد.» هدایت شدن، یعنى حرکت کردن در راه راست و بى گمان، خرد جمعى در مقایسه با خرد فردى، درست ترین و بهترین ها را انتخاب مى کند و به رشد نزدیک تر می باشد.

2-1-7-2-2- بالا رفتن قدرت تصمیم گیرى: از دیگر فایده ها و هدف هاى مشاوره در نظر مازلو، تسلط بر شیوه هاى برخورد، حل مشکل، تصمیم گیرى و اعتماد به نفس می باشد. روبه رو شدن با فکرهاى گوناگون، فرصت هاى بهترى از تصمیم گیرى و شیوه هاى برخورد را به بشر مى بخشد و قدرت انتخاب و تصمیم گیرى او را بالا مى برد. در نتیجه، به توانایى او در حل معضلات و رسیدن به موفقیت مى افزاید.

2-1-7-2-3- رهایى از پشیمانى: اگر بشر در بجای آوردن کارهاى مهم با دیگران مشورت کند، حتى اگر در کارى شکست هم بخورد، کسى او را سرزنش نمى کند، چنان که در سخن امام کاظم علیه السلام آمده می باشد: «هر کس مشورت کند، اگر درست اقدام نمود، تحسین مى گردد و اگر اشتباه نمود، سرزنش نخواهد گردید.»

همچنین امام جعفر صادق علیه السلام به نقل از تورات مى فرماید: «کسى که مشورت کند، پشیمان نخواهد گردید.»

2-1-7-2-4- از بین رفتن غرور کاذب: هنگامى که فردى با دیگرى مشورت مى کند، ناخواسته به این حقیقت اعتراف مى کند که اندیشه هایى بالاتر از اندیشه هاى او نیز هست. در نتیجه، از دام غرور و خودرأیى رها مى گردد وفروتنى اختیار مى کند. در نامه امام على علیه السلام به محمد بن حنفیه آمده می باشد: «کسى که خود را بى نیاز از نظر دیگران بداند، در معرض خطر واقع مى گردد و هرکس آراى دیگران را بپذیرد، خطرگاه ها را مى شناسد.»

2-1-7-2-5-ایجاد هم زمان حس دیگرخواهى و اعتماد دوسویه: در فرآیند مشاوره، مراجعه کننده از معضلات شخصى خود براى مشاور سخن مى گوید و درد دل مى کند. در این بین، شایسته می باشد مشاور، مشکل او را از آنِ خود بداند و درآن خوب بیندیشد تا بتواند نهایت توان و کوشش خود را در رفع آن به کار بندد. بدین ترتیب، مشاور اعتماد لازم را میان دو طرف ایجاد مى کند و از موانع موجود در برقرارى ارتباط خود و مراجعه کننده مى کاهد و براى به سلامت گذشتن از بحران پیش آمده، ایده هاى راه گشا و ارزنده اى را به وى پیشنهاد مى کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد