پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) اشتراک دانش رسمی و غیر رسمی

یاهیا و گوه(2002) پی بردند که اشتراک و توزیع دانش بطور مثبتی با مدیریت دانش همبستگی دارد. در یک سازمان اشتراک دانش می­تواند حتی از طریق روش­های غیر روزمره، غیررسمی ‌و غیر سیستماتیک انجام گردد(Zahra, Neubaum, & Larrañeta, 2007). اشتراک غیررسمی ‌دانش در سازمان­ها می­تواند خیلی موثر باشد. به گونه مثال کارکنان شرکت تری ام[1] را از طریق گفتن داستان به اشتراک می­گذارند. کارکنان شرکت بریتیش پترولیوم نیز دانش را به گونه چهره به چهره با افراد کارخانه­های دیگر این شرکت، تسهیم می­کنند(Schilligo, 2007).

2-2-1-3) اشتراک دانش در سطوح فردی و سازمانی

اشتراک دانش در سطوح فردی و سازمانی اتفاق می­افتد. در سطح فردی اشتراک دانش شامل صحبت کردن با همکاران بمنظور کمک به آن­ها در انجام بهتر، سریعتر یا کارآتر می­باشد. در سطح سازمانی اشتراک دانش شامل جذب، ساماندهی، بهره گیری مجدد و انتقال دانش تجربه محوری می­باشد که در سازمان هست و این دانش را برای دیگران در کسب و کار نیز فراهم می­کند(Lin, 2007). اشتراک دانش همچنین می­تواند دانش فردی جمعی را به دانش سازمانی تبدیل کند. اشتراک دانش در سازمان­ها شامل اشتراک بین افراد، تیم­ها و سازمان­ها می باشد که باعث می­گردد که دانش از فرد به سمت گروه حرکت کرده و در سطوح بین سازمانی حرکت می­کند(Nonaka & Takeuchi, 1995). اشتراک دانش درون سازمانی در اختیار گذاشتن دواطلبانه مهارت­های بدست آمده و تجربیات یک فرد به سایر افراد سازمان و شامل عقاید و قواعدی برای انتشار بین واحدهای سازمانی می­باشد(Cavusgil, Calantone, & Zhao, 2003).

بر اساس گفته لین (2007) اشتراک دانش از دیدگاه­های متفاوت می­تواند دیده گردد (شخص، تیم و سازمان). اشتراک دانش بین افراد می­تواند از طریق فرآیندهای اهداء و گردآوری دانش سنجیده گردد. اهدای[2] دانش رد و بدل کردن سرمایه­های فکری از یک فرد به فرد دیگر می­باشد، در حالیکه گردآوری[3] دانش بعنوان مشاوره سرمایه فکری فرد دیگری تعریف شده می باشد که منجر به این می­گردد که آن شخص سرمایه فکری­اش را به اشتراک بگذارد(Hooff & Ridder, 2004; Lin, 2007; Tohidinia & Mosakhani, 2010; Tuan, 2012). بر این اساس گفته دانش سازمانی نه تنها در سازمان تولید می­گردد بلکه همچنین از خارج سازمان به دست می­آید. اشتراک دانش درون سازمانی فرآیند یادگیری سازمانی دوطرفه می باشد. این فرآیند می­تواند مرکب از یادگیری افراد از شرکت­های متفاوت و تبدیل یادگیری فردی به یادگیری سازمانی از طریق مکانیزیم­های داخلی سازمان باشد (Chen et al., 2006).

[1] 3-M (Minnesota Mining and Manufacturing Company)

[2] donating

[3] collecting

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد