متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اصول توانمندسازی کارکنان

اصول توانمندسازی، از دیدگاه کارشناسان به این ترتیب می‌باشد:

1) برای اجرای توانمندسازی هیچ فرمول جادوئی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد.

2) توانمندسازی، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف می باشد نه اینکه خود هدف باشد. به کارکنان کمک می کند بتوانند کار را به گونه مطلوب انجام دهد.

3) توانمندسازی را بایستی مدیریت نمود، انجام داد و مطمئن بود که در حال اجراست.

4) توانمندسازی وقتی خوب اقدام می کند که مبتنی بر ارزش‌ها باشد.

5) اعتماد و تعهد، دو نکته کلیدی به شمار می رود. با اهمیت به کارکنان می‌توان بر مشارکت، وفاداری و کوشش‌‌های آنان افزود.

6) لازم می باشد مدیران و سرپرستان، همانند کارکنان توانمند شوند.

7) با تعریف مرزهای کاری می‌توان حدود اختیارات کارکنان را روشن نمود، با حذف موانع، این شرایط فراهم می گردد.

8) ارتباطات و اطلاعات دو ویژگی حیاتی برای توانمندسازی هستند.

9) آموزش توانمندسازی، فراتر از اقدامات اصلاحی می باشد.

10) پیگیری و روانسازی، بیش از کنترل و نظارت موثر می باشد.

11) قدردانی از افراد برای موفقیت‌‌های آنی لازم می باشد.

12) اختصاص وقت کافی و صبورانه برای توانمندسازی. زیرا فرایند دشواری می باشد و به سادگی نمی‌توان باورها، خط مشی‌ها، روش‌‌های کاری، ساختار سازمانی و رفتارها را عوض کرد (مصلحی و همکاران، 1391)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد