پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • فعّالیت‌های قابل قبول:
  • اجرای پروژه های جدید زیربنایی/ تولیدی و طرح های توسعه‌ای از طریق فروشندگان و پیمانکاران خارجی.
  • خرید فن آوری، ماشین آلات و تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی از خارج از کشور.
 • واجدین شرایط:

کلیه مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی دولتی، عمومی‌و غیردولتی(خصوصی) که نیاز به خرید از خارج از کشور دارند.

 • وثایق مورد نیاز:

وثایق مورد نیاز، حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک، عبارت از مورد یا مواردی از وثایق زیر خواهد بود:

الف- بخش خصوصی:

 • طرح مورد نظر
 • اموال غیر منقول
 • سفته / برات
 • برگ سپرده بانکی بلند مدت
 • اوراق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس
 • اوراق بهادار
 • سایر موارد حسب تشخیص مراجع اعتباری بانک

 

ب- بخش دولتی

برای بخش دولتی اسناد و مجموعه زیر مورد نیاز می باشد:

 • مصوبه شورای اقتصاد هیات دولت
 • مجوز ماده 62 قانون محاسبات عمومی
 • نرخ سود و هزینه‌های مترتب بر تسهیلات:

سود تسهیلات براساس نوع قرارداد بانک خارجی بر دو اصل نرخ شناور[1]  شش ماهه به اضافه حاشیه سود (که معمولاً 5/0 درصد می‌باشد) و یا نرخ ثابت[2]  و براساس قوانین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی[3] محاسبه می گردد که اندازه نرخ های مزبور در شرایط زمانی مختلف متفاوت می‌باشند.

هزینه‌های دیگرعبارتند از:

 • هزینه مدیریت در حدود 125/0 درصد مبلغ اعتبار بهره گیری نشده ، که به صورت سالیانه اخذ می گردد.
 • حق بیمه صادراتی کشور فروشنده ماشین آلات که مبتنی بر رتبه ریسک هر کشور محاسبه و اخذ می گردد.
 • سقف پرداخت:

حداکثر85 درصد مبلغ قرارداد تجاری/ پروفرما و هزینه بیمه صادراتی مربوطه (که براساس رتبه ریسک کشور بهره گیری کننده از تسهیلات محاسبه می گردد) مشمول تسهیلات فاینانس قرار می‌گیرد.

 • روش پرداخت:

به گونه معمول ابزار پرداخت، اعتبار اسناد[4] بوده و نحوه پرداخت به تبیین ذیل        می‌باشد:

15 درصد مبلغ اعتباراسنادی به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت توسط مجری طرح پرداخت می گردد.

85 درصد مبلغ اعتبار اسنادی از محل تسهیلات فاینانس پرداخت می گردد.

[1] LIBOR/EURIBOR

[2] CIRR

[3]  OECD  (Organisation for Economic Co-operation and Development)

[4] LC

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد