پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعریف اشتراک دانش

یکی از اهداف اصلی اقدامات مدیریت دانش، بهبود و یا ایجاد اشتراک یا انتقال دانش بین واحدهای سازمانی می­باشد(Bouthillier & Shearer, 2002). اگر کارکنان بتوانند دانش شخصی کاری­شان را بکار گیرند و همچنین به اشتراک بگذارند هم سازمان­ها و هم افراد می­توانند رشد کنند. اگر دانش به گونه موثری نتواند در سازمان به اشتراک گذاشته گردد به احتمال زیاد از بین می­رود(Kearns & Lederer, 2003; Spender & Grant, 1996). از آنجائیکه سرمایه­های فکری و اطلاعاتی بطور عمیق در ذهن انسانها محصور می باشد لذا درجه بالایی از قابل حمل بودن را دارا هستند و در نتیجه مهمترین نیاز برای یک سازمان جذب و محافظت از کارمندان دانشی برجسته سازمان می­باشد (Drucker, 2006).

 • کوئین، آندرسون و فینکلیستن (1996) فرض کرده­اند که اشتراک دانش نه تنها بزرگترین چالش و مانع در مدیریت دانش می­باشد، بلکه همچنین مهمترین فاکتور در اندازه­گیری عملکرد مدیریت دانش یا یادگیری سازمانی می­باشد. در اقتصاد دانش­محور، دانش هسته رقابت و رشد برای شرکت­ها و همچنین دولت­ها را تشکیل می­دهد(Lin, 2006) و لذا اشتراک دانش بعنوان مهمترین جنبه مدیریت دانش مورد ملاحظه قرار می­گیرد(Gupta, Iyer, & Aronson, 2000). مشابه آن وانگ و نیو (2010) تأکید کرده­اند که اشتراک دانش یک تأثیر اساسی در موفقیت اقدامات مدیریت دانش دارد و روش مهمی‌ در کسب دانش و خلق دانش در محیط کاری می­باشد.
 • اشتراک دانش می­تواند بعنوان یک فرهنگ تعامل اجتماعی شامل مبادله دانش، تجارب و مهارت­های کارکنان در یک دپارتمان یا کل یک سازمان تعریف گردد(Lin, 2007). هوگل و همکاران( 2003) اشتراک دانش را مجموعه­ای از درک­های به اشتراک گذاشته شده می­دانند که باعث دستیابی کارکنان به اطلاعات مربوط و ساختن شبکه­های دانشی مفید در سازمان می­گردد. اشتراک دانش سازمانی زمانی رخ می­دهد که اعضای سازمان اطلاعات مرتبط با فعالیت­های سازمان را به اشتراک می­گذارند(Tohidinia & Mosakhani, 2010) که شامل انتشار دانش بین اعضای تیم و همچنین دانش بدست از محیط خارجی می­باشد(Velmurugan, Kogilah, & Devinaga, 2010).
 • اشتراک دانش بر اساس تئوری مبادله[1](Blau, 1964) و این عقیده که یک فرآیند مبادله موفق تعهدی بمنظور مقابله به مثل کردن مزایا و منافع پولی و غیرپولی آینده پیش­بینی شده ایجاد می­کند، تشریح شده می باشد(Gouldner, 1960). در سازمان­ها، مبادله متقابل تأثیر مهمی‌ در شکل­دهی احساسات کارکنان به همدیگر و افزایش بهره­وری بازی می­کند(Blau, 1964; Flynn, 2003). مبادله متقابل وسیله­ای برای همکاری کارکنان ایجاد می­کند(Emerson, 1976). از طریق دادن و گرفتن منافع در طول زمان، کارکنان می­توانند منابع ارزشمندی از قبیل دانش افزایش دهنده بهروه­وری بدست آورند، دانشی که نه تنها با روش اختیارات سلسله مراتبی یا تعهدات قراردادی بدست می­آید، بلکه همچنین بخاطر قاعده مقابله بمثل قویاً تقویت شده می باشد(Flynn, 2003; Heath, 1976).
 • اشتراک دانش بین کارکنان نشان دهنده کوشش­ها و همکاری­ها برای ایجاد یک پایگاه داده دانش سازمانی می­باشد و توجه و علاقه­مندی به این موضوع هم در بین محققان و هم متخصصان در حال رشد می باشد (Cabrera & Cabrera, 2002; Hansen, 2002). اشتراک دانش عبارت می باشد از مجموعه رفتارهایی که شامل تبادل دانش و اطلاعات و کمک کردن به دیگران در این خصوص می باشد. اشتراک دانش، شبیه رفتارهای شهروند سازمانی[2] می باشد که به گونه اختیاری و داوطلبانه در سازمان ها انجام می­گردد (یوسفی, مردای و تیشه‌ورزدائم, 1389).

[1] exchange theory

[2] Organizational Citizenship Behavior(OCB)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
 • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد