پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسأله پژوهش:

درکشور ما اجرای پروژه های عمرانی اکثراً ازمحل منابع عمومی‌توسط  دولت تأمین می گردد،از سوی دیگر به نظر می‌رسد مدیریت مالی طرح‌ها درخصوص تأمین مالی به هنگام ، به صورت کارا اقدام نمی‌کند. مشکلاتی که گریبان‌گیر این طرح‌ها می‌باشد  به گونه مثال عبارت می باشد از:

 1. a) طولانی شدن دوره اجراء ونهایتاً تاخیردر بهره برداری
 2. b) افزایش هزینه های کارفرمایی
 3. c) هزینه های تعدیل‌های پیمانکاران

با رشد 7 تا 8  درصدی مصرف برق درکشور نیاز سالانه حدود 5 هزار مگاوات ظرفیت جدید شبکه برق کشور می‌باشد. زمان دسترسی به منابع مالی بدون هیچ کم وکاستی برای احداث نیروگاه‌های جدید گذشته می باشد واکنون بایستی برای غلبه براین چالش راهکار دیگری پیدا نمود. اکنون می‌طلبد که باتکیه برعلم ودانش وبکارگیری فن‌آوری‌های جدید به دنبال حل مشکل‌ها ورفع چالش‌ها بود.باتوجه به لزوم بهره گیری از انرژی های تجدید‌پذیر می‌توان گفت که به جای سوخت های فسیلی،برق ازطریق انرژی های تجدید شونده مانند نیروگاه‌های برق‌آبی تولید می گردد.

به گفته منابع ذی‌صلاح حوزه انرژی تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر مثل باد،آب،خورشید،زمین گرمایی،امواج دریا، جزر و مد از تولید2 تن گاز منواکسید کربن که یکی از عوامل گرم شدن زمین می باشد جلوگیری می کند ویا تولید هرکیلووات برق توسط منابع انرژی تجدید‌پذیر معادل کاشت80 درخت برای تصفیه هوا اقدام می کند. این عوامل منافع مادی قابل محاسبه ای دارد که این پژوهش کوشش در محاسبه ونشان دادن آن دارد. به غیر از منافع مادی ذکر گردیده منافع فراوان غیر مادی نیز هست که درصورت لزوم قابلیت معادل سازی به واحد پولی رادارد. تمامی‌موارد ذکر گردیده دال براهمّیت تأمین مالی به هنگام،جهت اجرای طرح های نیروگاهی برق آبی می‌باشد. [i] [ii]

به تعبیری دیگر هزینه فرصت از دست رفته حاصل از دیرشدن بهره برداری ازنیروگاه‌های برق‌آبی باتوجه به تولید انرژی بدون بهره گیری از سوخت های فسیلی چقدر می‌باشد؟

می‌توان راهی ویا روشی برای تسریع درتأمین مالی این گونه طرح‌ها پیشنهاد داد تا این هزینه فرصت از دست رفته به حداقل کاهش وبه تبع آن بازده سرمایه‌گذاری افزایش یابد ؟

باتوجه به این که طرح های نیروگاه‌های برق‌آبی  ازجمله طرح های بزرگ وزیربنایی می‌باشند وجهت اجراء آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری‌های فراوانی می باشد وتاخیر در تأمین منابع مالی موردنیاز باعث به درازا کشیده شدن  دوران ساخت  شده که آن نیز باعث افزایش قیمت تمام شده می گردد این پژوهش درپی آنست که اندازه همبستگی زمان دریافت اعتبارها وعملکرد فیزیکی طرح را اندازه گیری وسنجش نماید .

[i]  سایت  : www.en.wikipedia.Org/wiki/renewable energy

[ii]  سایت :   www.sima.jamejamonline.ir

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 4. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 5. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 6. II. اهداف فرعی:
 7. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 8. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد