دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی را می­توان به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف نمود (حسین زاده، 1383: 11). به­عنوان نمونه در تحقیقی که بر روی حدود 330 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با هدف مطالعه تأثیر مدیریت مشارکتی و تأثیر آن بر اندازه انگیزش و عملکرد بهینه کارکنان اجرا شده مشخص گردید که ارتباط معناداری میان مشارکت پذیری مدیران با  انگیزش منابع انسانی و وفاداری سازمانی هست (ناصر و خانلو، 1382: 15). بدین ترتیب، چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام­های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، مزایا و پیامدهای متعددی برای افراد، سازمان­ها و حتی جوامع متصور خواهد بود که می­توان آنها را در گروه­های زیر احصاء نمود:

الف) مزایای فردی: تقویت انگیزش در کارکنان (حسین زاده، 1383: 12)، بروز خلاقیت و نوآوری (سفیدگران، 1386: 14)، رضایت خاطر کارکنان، احساس عزت نفس (قره داغی، 1386: 11).

ب) منافع سازمانی: بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان / بهبود گردش کار در سازمان (حسین زاده، 1383: 12)، تقلیل هزینه­های تولید کالا و خدمات / افزایش احساس تعلق سازمانی /  بهبود کیفیت و ارتقای بهره­وری (سفیدگران، 1386: 15)، سلامت فضای سازمانی / افزایش همکاری / کاهش استرس شغلی(قره داغی، 1386: 11).

ج) کارکرد اجتماعی: افزایش رضایت شهروندان، ایجاد روحیه گروهی کار کردن، توسعه انعطاف پذیری و خودباوری، ایجاد هم افزایی، کاهش انزوای اجتماعی و تأثیر سایه ای، افت تعارضات و اختلافات، افزایش قدرت تحمل ، وحدت و یگانگی (قره باغی، 1386: 12؛ سفیدگران، 1386: 14).

 

2-3- واکنش در برابر تغییر

تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت­آمیز کارکنان را به­دنبال دارد (کایل[1]، 1993). مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی می­گردد، زیرا تغییر حرکتی از شناخته­ها به سوی ناشناخته­ها می باشد (کوگلان[2]، 1993). نظریه پردازان سازمان عقیده دارند منشأ هرگونه تغییری در سازمان، کوشش برای کسب منافع بیشتر می باشد. در قاموس چنین اندیشه­ای، اساساً سازمان، با منابع محدود و کمیاب مواجه می باشد و همه افراد و گروه­ها دائماً با یکدیگر بر سر این منابع در حال رقابت هستند. تغییر سازمانی دورنمای سیاسی و منابع قدرت را جابجا می­کند. چه بسا کسانی که منافع و قدرت آنها در اثر تغییر در معرض تهدید واقع گردد، به صورت تدافعی اقدام کنند و درصدد حفظ وضع موجود برآیند پس می­توان مقاومت در برابر تغییر را پدیده­ای سیاسی دانست(شرمن و گارلند[3]، 2007: 109). اگر عاملان تغییر به هنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنش­های ادراک شده اعتنا نکنند، با مخاطره بزرگی روبرو خواهند گردید. این مسأله بویژه زمانی بیشتر صدق می­کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایینتر اعمال گردد.

[1] . Kyle

[2] . Coghaln

[3] . Sherman and Garland

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  5. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد