متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

 

– سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی

مفهوم توانمندسازی بر اساس مفهوم‌سازی ارسطو از قدرت به عنوان یک نیرو˝ نشات می‌گیرد. نیرو و جنبشی که در افراد و انسانها هست و به عنوان نتیجه قدرت آنها شناخته می گردد (جولیا، 1999;116). توانمندسازی ابزاری پیچیده و ارزشمند به شمار می‌رود که پنجاه سال پژوهش و پژوهش اثبات کرده می باشد که به کارگیری مناسب آن می‌تواند تاثیرات شگرفی در عملکرد سازمانی و رضایت شغلی داشته باشد (نیکودیم و همکاران، 1994;45).

تقریباً تا دو دهه قبل تعریف عملیاتی و واضحی برای توانمندسازی ارائه نشده بود. مفهوم توانمندسازی از اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در ادبیات مدیریت و روانشناسی سازمانی وارد شده می باشد. در اواخر دهه 1980 توانمندسازی در شکل جدید خود پدید آمد، در حالیکه مقولات دیگر مشارکت باعث توانمند شدن می‌شدند اما توانمندسازی از این نظر که می‌بایست در یک زمینه سیاسی و اقتصادی نگریسته گردد، با دیگر اشکال مشارکت در دهه‌‌های قبل متفاوت می باشد. در این دهه سازمانها همچنان با جایگاه‌‌های بحرانی مواجه بودند. بسیاری از سازمانها علیرغم برنامه‌هایی که برای این وضعیتها تجربه می‌گردید شروع به کاهش هزینه‌‌های سربار پرسنلی نمودند. همچنین در این دوران مقیاس‌ها و ابزارهای متعددی برای تعیین اندازه توانمندسازی شکل گرفته می باشد (حرآبادی فراهانی، 1384).

اصطلاح توانمندسازی در دو دهه 1980 و 1990 شعار روز بوده می باشد (منوریان و نیازی، 1385).

توانمند شدن در رشته‌‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی و دین‌شناسی ریشه‌هایی دارد که به دهه‌‌های گذشته حتی به قرن گذشته برمی گردد. در مدیریت، سابقه بهره گیری از اصطلاح توانمندسازی به دموکراسی صنعتی و دخیل کردن کارکنان در تصمیم گیریهای سازمان تحت عناوین مختلف تیم‌سازی، مشارکت و مدیریت کیفیت جامع بر می گردد، آخرین تغییراتی که روی این موضوع صورت گرفته می باشد توانمندسازی کارکنان نام گرفت ( هاردی و لیبا، 1995).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

  • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
  • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد