دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

اعلام عمومی نظام وتصویب و ابلاغ  ایین نامه پیشنهادها توسط مدیر عامل

تأثیر طرفداری و دخالت مدیر ارشد سازمان در نظام پیشنهادها هنگام شروع به کار و گسترش آن چشمگیر می باشد . نظامی که با حرکت مدیریت ارشد شروع شده بایستی با طرفداری ایشان ادامه یابد. بهترین روش برای تحقق این امر ، اعلان عمومی نظام و آیین نامه مربوطه در یک مراسم عمومی و از زبان مدیر ارشد سازمان می باشد.

2-2-9-2-6- اجرای نظام پیشنهادها

مراحل کلی که یک پیشنهاد از بدو ورود به نظام پیشنهادها تا حصول نتیجه و احتمالآ اجرای آن طی می نماید بایستی در آیین نامه و دستور العمل اجرای نظام به گونه واضح و کامل آورده گردد تا از هر گونه اشتباه و سوء تعبیر جلوگیری نماید.

 

2-2-9-2-7- بازنگری نظام پیشنهادها

تمام سیستم های موفق پس از استقرار، برای شناسایی و اصلاح عملکرد و نقایص موجود و احتمالی ، دارای سیستم بازخور می باشند . در صورت وجود باز خور در یک سیستم ، خروجی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راه های بهبود آن مستقر می گردد. هدف نهایی از سیستم بازخور در نظام پیشنهادها ، اصلاح فرآیند نظام به مقصود افزایش جذابیت آن برای مشارکت بیشتر می باشد. یکی از روش هایی که می توان اطلاعات مناسبی از وضعیت عملکرد نظام به دست آورد استقرار سیستم کامپیوتری می باشد. براساس این سیستم می توان با ورود اطلاعات اولیه در خصوص پیشنهاد و گردش کار آن به هدف فوق جامعیت بخشید.

2-2-9-2-8- استمرار نظام پیشنهادات

تجربه نشان داده می باشد که با تغییر و تحول در مدیر ارشد سازمان ،نظام پیشنهادها در حاشیه قرار می گیرد.و پس از مدتی به زوال گذاشته و از بین می رود.برای جلوگیری از این امر بایستی به نظام پیشنهادها به عنوان یک برنامه استراتژیک در سازمان نگاه نمود.زیرا در برنامه استراتژیک دید به اهداف بلند مدت می باشد در این صورت نظام پیشنهادات استمرار می یابد.

2-2-10–موضوع پیشنهادها:

کلیه کارکنان در هر زمینه ای در محدوده فعالیتهای شرکت می توانند پیشنهاد ارایه نمایند.

مهمترین عناوین شامل موارد ذیل هستند:

♦. اصلاح محیط و شرایط کاری و روابط انسانی

♦. بهبود روش انجام کار و بهبود در ترکیب کاری بشر و ماشین

♦. خلاقیت و نوآوری در طراحی محصولات جدید

♦. صرفه  جویی درمواد، انرژی و سایر منابع

♦. افزایش حسن اعتبار و مشتری مداری

♦. بهبود کیفیت در طرح عملکرد محصول در راستای نیاز بازار

♦. آموزش

♦. بهبود ایمنی کار ( نگهداری نامناسب ، آلودگی ، حوادث ناشی از ساماندهی ضعیف و …)

♦. بهبود ابزار و قید و بندها

♦. کاهش زمان تحویل( شیخ محمدی و زواره ، 1380 :118-92)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد