پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف کلی و اصولی مطالعات مالی طرح

 

به طورکلی تهیه و برنامه‌ریزی هر طرح بایستی متناسب با مقتضیات مالی آن باشد . برای حفظ و رعایت این تناسب به مطالعات مالی ویژه‌ای نیاز می باشد که به نام تحلیل یا آزمون مالی شناخته می گردد.

در اینجا به چند نمونه از تعاریف و مشخصه اصلی در این زمینه تصریح می گردد:

 • آزمون مالی طرح برای سنجش توانایی مجریان طرح‌ها درپاسخ‌گویی به تعهّداتشان و در صورت لزوم برآورد بازده سرمایه ، نیروی کار و مدیریت انجام می‌پذیرد.
 • در این مطالعات آثار مالی طرح پیشنهادی بر هر یک از طرف‌های شرکت کننده اعم از افراد ، بنگاه‌های بخش خصوصی، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و شاید در مواردی خزانه دولتی مورد سنجش قرار می‌گیرد. در این صورت بایستی برای هر کدام از افراد حقیقی و حقوقی بودجه و یا مجموعه حساب‌های جداگانه در نظر گرفت تا براساس این بودجه‌ها بتوان درمورد کارآیی‌ مالی سرمایه‌گذاری ، انگیزه‌ها ، ظرفیت جلب اعتبار و نقدینگی طرح قضاوت نمود.
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • یکی از وجوه توسعه، پایداری و دوام ‌مالی طرح های توسعه نیروگاه های برق‌آبی می باشد . در این حالت طرح های نیروگاهی برق‌آبی به‌تدریج از تکیه بر منابع دولتی رها شده و بیش‌از‌پیش به سایرمنابع و گروه‌های ذینفع وابسته می شوند . در نظر داشتن توانایی بازگشت سرمایه‌ها و افزایش این ظرفیت ، موجب افزایش ظرفیت استقراض ، وام‌گیری و مشارکت بخش غیردولتی درتأمین و تجهیز مالی اینگونه طرح‌ها می شوند . از این‌‌رو، بازگشت سرمایه به عنوان یک راهبرد اصلی، درحصول به هدف تنّوع و پایداری مالی این صنعت می گردد. مطالعات مالی، امکان مناسبی را برای تحقق و پیاده‌سازی این راهبرد فراهم می‌سازد . ارتباطات مطالعات مالی ، بازگشت سرمایه و تنوع پایداری مالی درنمودار شماره ( 1) منعکس شده می باشد .

از این رو هدف خاص و ویژه مطالعات آزمون یا تحلیل مالی تحقق سنجیده‌تر راهبرد فوق در برنامه‌ریزی عمومی‌ودرازمدت مدیریت مالی می‌باشد. این مطالعات بایستی با اتکاء بر دو اصل زیر تحقق پیدا کند:

 • بازگشت سرمایه از متقاضیان و بهره گیری کنندگان از خدمات طرح
 • رعایت تمایل یا توانایی پرداخت متقاضیان و بهره‌برداران

آزمون یا تحلیل مالی، امکان پیاده‌سازی توأمان هر دو اصل را برای تحقق راهبرد بازگشت سرمایه مورد سنجش و ارزیابی قرارمی‌دهد تا بر این اساس برنامه مالی طرح شکل مناسب خود را پیدا کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد