پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

بخش دوم : فرایندهای اصلی مطالعات

مطالعات آزمون یا تحلیل مالی از سه بخش اصلی زیر تشکیل شده می باشد :

 • مطالعه‌ها وتحلیل‌های پایه
 • برنامه‌ریزی تلفیقی
 • ارزیابی مالی

در اینجا بخش‌های فوق به صورت کامل تبیین داده می گردد:

1-2-2)اطلاعات ویژه و تحلیل‌های پایه :

 به طورکلی اطلاعاتی که در تحلیل مالی لازم می باشد به دو مجموعه تقسیم می شوند که عبارتند از :

 • اطلاعات پایه ، که براساس مطالعه‌های فنی– اقتصادی تهیه شده می باشد وخاص مطالعات تحلیل مالی نمی‌باشند.
 • اطلاعات ویژه ، خاص تحلیل مالی می باشد و بایستی تهیه شوند. و این اطلاعات عبارتند از:
 • جریان زمانبندی شده سرمایه مورد نیاز و ارتباط آن با هدف‌های مختلف طرح
 • گروه‌ها و افراد ذینفع شرکت کننده در طرح و پیش‌بینی افزایش درآمد آن‌ها
 • منابع مختلف تأمین اعتبار و شرایط و ویژگی‌های آن‌ها
 • قیمت‌ها وروند تورم
 • سیاست‌ها ، قوانین ، آیین نامه‌های مرتبط با مدیریت مالی به ویژه در زمینه تعرفه‌ها ، مالیات‌ها و عوارض و جنبه های اداری- مالی طرح ها
 • ارزیابی منابع مالی طرح
 • ارزیابی ظرفیت وام‌گیری
 • تخصیص سرمایه‌گذاری‌ها
 • بازپرداخت‌ها

2-2-2) ارزیابی منابع مالی طرح :

به‌طورکلی در هر طرح دارائی‌هایی ایجاد می گردد، که این دارائی‌ها اساس منابع مالی طرح را تشکیل می‌دهند . این دارائی‌ها برای تأمین اعتبار ، برنامه‌ریزی ، طراحی ، اجراء و بهره‌برداری و نگهداری طرح جهت تأمین هدف‌های آن بسیار با اهمّیت هستند . عوامل موثردر ارزیابی منابع مالی یک طرح تملّک دارائی‌های‌سرمایه‌ای عبارتنداز :

 • منابع درآمدی (به‌گونه مثال شامل قیمت خرید برق ، مابه التفاوت قیمت سوخت و…)
 • حداکثر ظرفیت استقراض و توانایی یا تمایل به پرداخت به بهره‌برداران
 • توانایی در جمع‌آوری درآمدها و اعمال نرخ‌گذاری و اختیارات مرتبط با نرخ‌ها و تعرفه‌ها
 • برنامه‌های کمک‌های مالی

3-2-2) ارزیابی ظرفیت وام‌گیری:

یکی از عوامل موثر درافزایش منابع مالی یک طرح ، ظرفیت أخذ وام آن می باشد . این ظرفیت خود از عوامل مختلفی متأثر می باشد، که این عوامل در نمودار شماره (5) ارائه شده می باشد.

تحلیل سرمایه‌گذاری از دیدگاه مالی ، برای هر یک از طرف‌های شرکت کننده در طرح اهمّیت دارد و ابزار بسیار مؤثری برای ارزیابی آثار مالی ، انگیزه‌ها و کارآیی ‌مالی به‌شمار می‌آید.در تحلیل سرمایه‌گذاری براساس تحلیل بودجه یک طرح نیروگاهی یا واحد بهره‌برداری نمونه انجام می گردد. برای این اقدام ، با مطالعه نظام‌های بهره‌برداری در محدوده طرح و طبقه بندی آن‌ها ، از هر الگوی بهره‌برداری ، تعدادی نمونه انتخاب و با مطالعه صحرایی ، مشاهدات و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعات لازم تهیه و بودجه‌ها یا حساب‌های جداگانه در طول زمان در شرایط بدون اجرای طرح و با اجرای طرح تهیه (پیش‌بینی) می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد