متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان

قسمتی از متن پایان نامه :

– اهداف توانمندسازی کارکنان

هدف توانمندسازی، شرکت دادن افراد بیشتر در فرایندهای تصمیم‌گیری سازمان نیست بلکه هدف بکار گرفتن افکار کارکنان به مقصود یافتن شیوه‌‌های بهتر و اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن می‌باشد. به بیانی دیگر هدف این می باشد که ذی صلاح‌ترین کارکنان، بیشترین نفوذ را در مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال کنند. مفهوم صلاحیت و نفوذ دربرگیرنده سه عنصر گروهی می‌باشد:

 • متعهد بودن
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • لایق بودن
 • پایبند بودن به اصول اخلاقی

حال هدف عمده جابجایی قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت در سازمان‌‌های با بازده پایین می‌باشد. در مسیر توانمندسازی کارکنان، در نظر می باشد هر گامی که برداشته می گردد تکامل و قدرت کارکنانی که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ یا اندک بوده می باشد، افزایش یابد.

به گونه اختصار اهداف توانمندسازی کارکنان را می‌توان در موارد ذیل ذکر نمود:

 • آشنا کردن کارکنان جدید با اهداف سازمان
 • ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی
 • استقرار عدالت در سازمان
 • ایجاد تعهد و اشتیاق در کارکنان
 • بهره گیری از ظرفیت‌‌های بالقوه کارکنان

اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

 • هماهنگی با تغییرات و پیشرفت‌‌های علمی و تکنولوژی در جهان
 • هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه
 • هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع
 • کسب مهارت‌‌های ادراکی، فنی و روابط انسانی
 • کسب توجه درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان
 • تامین نیروی انسانی جدید به مقصود جایگزینی
 • فراهم آوردن زمینه‌‌های ترفیعات
 • رشد کمی و کیفی تولید
 • اثربخشی و کارایی نیروی انسانی
 • پرهیز از ضایعات (مصلحی و همکاران، 1391)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر به مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران پرداخته می گردد. بر این اساس اهداف اصلی و فرعی پژوهش حاضر مطابق آن چیز که که در مدل مفهومی هم آمده می باشد بدین تبیین خواهد بود:

1-4-1- هدف اصلی پژوهش

مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

مطالعه تاثیر دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر اعتماد کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر ارتباطات کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

مطالعه تاثیر انگیزه کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران

1-5- سوالات / فرضیه‌‌های پژوهش

1-5-1- سوالات پژوهش

 • آیا توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا دانش و مهارت کارکنان بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا اعتماد بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا ارتباطات بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟
 • آیا انگیزه بر عملکرد شعب شمال بانک سامان استان تهران تاثیر دارد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر توانمندسازی منابع انسانی بر عملکرد سازمان  با فرمت ورد