پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

به‌گونه اختصار مراحل انجام (ساخت– بهره برداری– واگذاری) [1] به صورت زیر می‌باشد:

 • تشکیل شرکت پروژه به صورت خصوصی با مسئولیت محدود توسط مجریان پروژه
 • تنظیم یک سند مالی جهت جمع‌آوری منابع مالی از طریق استقراض، اوراق قرضه و تعهّد تأمین منابع مالی
 • فروش سهام شرکت پروژه
 • شرکت پروژه خریدار ، مالک و بهره‌بردار واحد مربوطه مثل نیروگاه خواهند بود.
 • ریسک‌پذیری سهامداران
 • بهره‌برداری
 • بازپرداخت وام توسط شرکت پروژه
 • انتقال پروژه پس از انقضای مدت به وام‌گیرنده

ب) قرارداد احداث ، تملّک ، بهره‌برداری (ساخت – تملک – بهره برداری)[2]:

در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی ، نسبت به ساخت ، تملّک ، راه‌اندازی و نگهداری پروژه برای همیشه اقدام می‌نماید و عوارض ، اجاره‌ها و سایر مخارج و درآمدهای ناشی از پروژه را به مقصود باز‌گرداندن سرمایه و سود جمع‌آوری می کند در این نوع قراردادها دولت ممکن می باشد بهره‌برداری و نگهداری پروژه را به یک دستگاه سومی ‌محوّل نماید منوط به آن‌که تضمین لازم را به بخش خصوصی تأمین‌کننده مخارج پروژه درخصوص متعهّد بودن به اجرای قرارداد (ساخت – تملک – بهره برداری) و حفظ منافع سرمایه‌گذاری اوّلیه بدهد. همچنین در این نوع قرارداد ، دولت مختار می باشد نسبت به خرید محصول و یا خدمات ناشی از قرارداد (ساخت – تملک – بهره برداری) اقدام نماید.

ج) قرارداد احداث ،( تملّک ، بهره‌برداری ،انتقال)[3] :

در این نوع قرارداد پس از بهره‌برداری پروژه به کشور میزبان انتقال داده می گردد.

چ) قرارداد( احداث،انتقال،بهره‌برداری)[4]  :

در این قرارداد سرمایه‌گذار خصوصی با احتساب مخاطرات ناشی از افزایش هزینه ، تأخیر و عملکردهای خاص ، پروژه را می‌سازد و در حالی که دولت پس از راه‌اندازی پروژه به ظاهر مالک آن می گردد ، حق بهره‌برداری از پروژه به یک مؤسسه اجرایی (نمایندگی) منتقل می گردد . سرمایه‌گذار خصوصی پروژه را برای مؤسسه اجرایی (نمایندگی) اداره می کند و به او اجازه داده می گردد که هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خود را ( اصل و فرع) در قالب یک موافقتنامه دریافت نماید.

د) قرارداد( احداث،اجاره،انتقال)[5]:

دراین نوع قرارداد ، سرمایه‌گذارخصوصی ، نسبت به ساخت پروژه اقدام نموده و دولت هزینه‌های سرمایه‌گذار بخش خصوصی را از طریق اجاره دادن پروژه و تحت یک شرایط و برنامه توافق‌شده پرداخت می کند. مالکیت پروژه پس از انقضای دوره اجاره به دولت بر می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] B.O.T (Build-Operate-Transfer)

[2] – B.O.O-(Build-Own-Operate)

[3] – B.O.O.T(-Build Own Operate Transfer)

[4] – B.T.O-(Build Transfer Operate)

[5] – B.L.T –(Build Lease Transfer)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد