پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

شرکت مهندسی مشاور طوس آب کار مطالعه، طراحی و نظارت طرح­ها و پروژه­های عمرانی را با عقد قرارداد از طرف دستگاه اجرائی به عهده می­گیرد. لذا این شرکت در اصل مغز متفکر کارفرمایان می­باشد و اساساً دانش محور می باشد. این شرکت تولید محصولات فیزیکی ندارد بلکه مهمترین محصول آن خدمات طراحی و مشاوره­ای می باشد که در پروژه­ها ارائه می­نماید لذا سرمایه­های انسانی در این شرکت دارای اهمیت ویژه­ای هستند و لازم می‌باشد که به مبحث رفتار نوآورانه کارکنان توجه ویژه­ای گردد. زیرا که رفتار نوآورانه کارکنان افراد در محل کار می‌تواند باعث نوآوری در پروژه­ها و در نهایت رشد نوآوری در کشور گردد.

همچنین با در نظر داشتن اینکه فعالیت­های شرکت مهندسی مشاور طوس آب اغلب پروژه­ محور می‌باشد و بنابر استانداردهای مدیریت پروژه[1] یکی از ورودی­های مهم در فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه “سرمایه­های فرآیندی سازمان” می­باشد و پایگاه دانش اعم از درس­های آموخته شده طی پروژه­ها و تجربیات موفقیت و شکست پروژه­ها یکی از اجزای مهم سرمایه­های فرآیندی سازمان می­باشند. در بسیاری از سازمان­های پروژه محور یکی از فعالیت­هایی که اغلب در فازهای پایانی پروژه­ها انجام می­گردد تشکیل جلسات رسمی برای انتقال دانش فراگرفته شده در طی پروژه می باشد که در این جلسات در خصوص تجربیات خوب و همچنین خطاها و اشتباهاتی که رخ داده می باشد صحبت می­گردد و هدف آن این می باشد که در آینده برای پروژه­های آتی موثر و مفید باشد و چه بسا باعث معرفی و اجرای ایده­های جدید در سایر پروژه ها گردد. نکته قابل توجه دیگری که در سازمان­های پروژه محور هست این می باشد که پروژه­ها در غالب تیم­های کاری انجام می گردد، لذا سرمایه­های اجتماعی در این گونه سازمان­ها می‌تواند بعنوان یک عامل مهم تأثیرگذار در طریقه به اشتراک­گذاری دانش تلقی گردد و لازم می باشد که اثر تعدیل کننده آن بر ارتباط بین اشتراک دانش (اعم از تجربیات برتر و یا خطاها و اشتباهاتی که باعث شکست و یا کاهش درصد موفقیت پروژه شده­اند) و رفتار کاری نوآورانه مطالعه گردد. تاکنون تحقیقی در شرکت مهندسی مشاور طوس­آب جهت مطالعه ارتباط اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان انجام نشده می باشد و لذا هدف این پژوهش، بر مبنای پر کردن این خلأ استوار گردیده می باشد.

دستاوردهای این پژوهش می­تواند افق جدیدی در ذهن مدیران این شرکت باز کند که راه نوآوری را به این شرکت باز کند. نتایج این پژوهش به مدیران و کارشناسان این شرکت پیام می­دهد که ترغیب و تشویق رفتار نوآورانه کارکنان کارکنان با در نظر گرفتن اهمیت مدیریت دانش و مخصوصاً اشتراک دانش که امروزه غیر از لاینفک مسائل مدیریتی می باشد. توجه و تحلیل نتایج این پژوهش می­تواند راه­حلی کمک کننده با در نظر داشتن اوضاع اقتصادی کشور و بحران­های موجود می­باشد. به شرکت­ کمک می­کند که در میدان رقابت پیشی گیرد و حتی در عرصه­های بین­المللی نیز پا بگذارد. نتایج این پژوهش فرصتی برای متخصصان در جهت خودارزیابی در حوزه اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان فراهم خواهد گردید. این پژوهش به متخصصان کمک خواهد نمود که در پرتو یافته­ها، دوباره تفکر کرده و جایگاه خود را ارزیابی کنند. به علاوه جهت­گیری پژوهش به سویی می باشد با در نظر داشتن سرمایه های اجتماعی در بافت سازمان اهمیت آن را مورد توجه قرار می­دهد از آنجائیکه  امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها اعمال می کند و شبکه‌های روابط جمعی و گروهی انسجام بخش میان بشر‌ها و سازمان‌هاست. از این‌رو در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه‌ها اثربخشی خود را از دست می‌دهند و بدون سرمایه اجتماعی پیمودن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می گردد. لذا درک این موضوع و برنامه ­ریزی در این مسیر تأثیر مهمی در موفقیت سازمان خواهد داشت.

[1] PMBOK (Project Management Body of Knowledge(

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد