پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

قلمرو پژوهش

1-6-1) قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش مربوط به شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد می­باشد.

1-6-2) قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به مرداد ماه تا آبان دی ماه سال 93 و زمان جمع­آوری اطلاعات شهریور ماه تا آبان ماه 93 می­باشد.

1-6-3) قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی پژوهش مربوط به موضوعات اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان و سرمایه اجتماعی در شرکت مهندسی مشاور طوس آب می­باشد.

1-7) تعریف واژگان پژوهش

در این پژوهش واژگان کلیدی شامل اشتراک دانش، رفتار نوآورانه کارکنان وسرمایه اجتماعی می­باشد که بطور مختصر تعریف آنها ارائه گردیده می باشد.

1-7-1) اشتراک دانش

اشتراک دانش می­تواند بعنوان یک فرهنگ تعامل اجتماعی شامل مبادله دانش، تجارب و مهارت­های کارکنان در یک دپارتمان یا کل یک سازمان تعریف گردد(Lin, 2007). هوگل و همکاران( 2003) اشتراک دانش را مجموعه­ای از درک­های به اشتراک گذاشته شده می­دانند که باعث دستیابی کارکنان به اطلاعات مربوط و ساختن شبکه­های دانشی مفید در سازمان می­گردد. مطالعات گذشته این ایده را پشتیبانی می­کنند که اشتراک بهترین تجربیات و خطاها رفتارهای متفاوتی هستند که تحت شرایط متفاوت به وجودآمده و می­توانند منافع متفاوتی برای دریافت­کنندگان دانش ایجاد کنند(Riege, 2007; Wang & Noe, 2010).

در این پژوهش دو نوع از رفتارهای اشتراک دانش یعنی اشتراک بهترین تجربیات و اشتراک خطاها  مشخص شده می باشد. کارمندی دارای رفتار اشتراک دانش در بعد اشتراک بهترین تجربیات و شیوه‌هاست که زمان زیادی را برای انتقال اطلاعات درمورد بهترین شیوه‌های انجام کار به همکارانش صرف می کند. کارمندی دارای رفتار اشتراک دانش در بعد اشتراک خطاها و اشتباهات می باشد که اغلب خطاها و اشتباهات کاری روزانه خود را با همکاران در میان می­گذارد؛ تجربیات حاصله از اشتباهات کاری خود را در جلسات، به اشتراک می‌گذارد؛ مشکلی با این مساله که همکاران را در جریان اشتباهات کاری خود قرار دهد ،ندارد.

1-7-2) رفتار نوآورانه کارکنان

رفتار نوآورانه کارکنان بر چیزی بیش از خلاق بودن دلالت دارد. محققان موافقت کرده­اند که رفتار نوآورانه کارکنان خلاقیت کارکنان را در برمی­گیرد یعنی تولید ایده­های جدید و ایده­های مفید در ارتباط با محصولات، خدمات، فرآیندها و رویه­ها (Amabile, 1988) و اجرای ایده­های خلق شده (Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004; Axtell et al., 2000) بطور خاص­تر، رفتار کاری نوآورانه شامل مجموعه­ای از رفتار می باشد (Janssen, 2000;  jeroen de Jong & Hartog, 2010; Scott & Bruce, 1994) یعنی جستجوی فرصت و تولید ایده شامل جستجو و تشخیص فرصت­ها برای نوآوری و تولید ایده­ها و راه حل­ها برای بهره گیری ار فرصت­ها، همچنین دفاع کردن[1]  از ایده­های تولید شده به ترویج ایده­های تولید شده با هدف یافتن پشتیبانی و ساختن همکاری و اتحاد تصریح دارد.

[1] championing

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد