پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فاینانس(تسهیلات بلند مدت مالی- تأمین منابع مالی ارزی- خطوط اعتباری خارجی)

 

فاینانس برای وام‌های بلندمدت به کار می‌رود، در خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به مقصود راه‌اندازی کارخانه یا سد و غیره که نیاز مالی به مبالغ قابل توجه هست، از فاینانس بهره گیری می گردد. بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی ازطریق یک بانک، (یا یکی از شرکت‌های وابسته و مؤسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد) تأمین مالی می‌نماید. خریدار بایستی به هنگام گشایش اعتبار اسنادی طبق مقررات بانک مرکزی بین 15% تا 20% وجه فاکتور فروش را نقداً بپردازد و بقیه 80% بدهی تأمین مالی را بپذیرد. ذکر این نکته ضروری می باشد که فاینانس همان وام فروشنده می باشد که در سال‌های قبل از 1357 نیز در ایران برای عملیات سدسازی و نیروگاه بهره گیری می‌گردید. در این معاملات آغاز خریدار با همکاری فروشنده خارجی با یک بانک تأمین کننده منابع مالی شرایط استقراض از طریق فاینانس را تعیین می‌کنند، سپس مجوز قانونی گشایش اعتبار اسنادی از طریق فاینانس را دریافت می‌دارد (در اکثر موارد بانک خارجی یک تضمین از بانک مرکزی یا سیستم بانکی می‌خواهد) و خریدار ایرانی تضمین کافی نزد بانک ایرانی پیش روی کل مبلغ ارائه می‌دهد، سپس اعتبار اسنادی گشایش می‌یابد. عملیات دریافت پیش‌فاکتور، ثبت سفارش و برداشت مبالغ اولیه اعتبار اسنادی طبق سیاق معمول انجام می‌گیرد. در مورد ثبت قیمت کالا یعنی مبلغ فاکتور فروش، آغاز معادل 15% تا 20% آن از طریق واریز نقدی اعتبار اسنادی انجام می‌گیرد (همانند پیش پرداخت اولیه) و 80% بقیه به صورت تعهّد یا بدهی بوده که از یک طرف جزء بهای تمام شده اعتبار ثبت می گردد و از طرف دیگر به عنوان بدهی جزء اقلام بدهی ترازنامه ثبت می گردد (همانند برات اسنادی). اعلامیه بدهکار بهره فاینانس هر ساله دریافت و در حساب‌ها ثبت می گردد و یا اینکه کل مبلغ بهره فاینانس در آغاز محاسبه و در حساب پیش پرداخت بهره از یک طرف و اقلام بدهی از طرف دیگر ثبت می گردد.

اعتبار اسنادی[1]  

  • اعتبار اسنادی قراردادی می باشد که از مقررات متّحدالشکل اعتبارهای اسنادی مندرج در نشریه یوسی‌پی600[2] اتاق بازرگانی بین‌المللی تبعیت می کند و به موجب آن بانک محل خریدار یا واردکننده کالا که به آن بانک عامل یا بانک گشایش کننده اعتبار[3] می‌گویند، بنا به درخواست و دستور خریدار[4] بانک دیگری را در خارج کشور به نام بانک کارگزار[5]  یا بانک پرداخت کننده اعتبار مجاز می‌دارد که اگر فروشنده[6]  در مدت اعتبار، اسناد حمل[7]  و کالای سفارشی را به بانک تحویل داد، مبلغ مورد معامله را طبق قرارداد منعقده، به ذینفع در خارج کشور پرداخت و سپس اسناد مزبور را به بانک محل خریدار کالا جهت واگذاری به خریدار ارسال کند

[1] LETTER OF CREDIT

[2] UCP 600

[3] ISSUING BANK

[4] APPLICANT

[5] ADVISING BANK

[6] BENEFICIARY

[7] COMMERCIAL INVOICE , BILL OF LADING

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد