دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام پیشنهادگیری از مشتریان

مشتریان و ارباب رجوع هر سازمان بدلیل ارتباط نزدیک با آن سازمان به معضلات و نقاط ضعف وقوت فراوانی که درمحصولات و خدمات سازمان هست پی می برند نظر به اینکه یکی از اهداف مهم هر سازمان افزایش مستمر رضایت مشتریان می باشد پس در نظر داشتن نظرات و پیشنهادهای مشتریان می تواند کمک قابل ملاحظه ای به این رضایت نموده بهبود مستمری نیز در محصولات و خدمات سازمان به وجودآورد.

جهت تداوم ارتباط مشتریان با سازمان لازم می باشد موارد زیر مورد توجه مدیران ارشد سازمانها قرار گیرد:

1.- مشتریان سازمان مطلع گردند که در سازمان نظام پیشنهادگیری هست و تبلیغات لازم در محل هایی که مورد توجه قرار می گیرد صورت گیرد و همچنین از طریق رسانه های گروهی به اطلاع آنها برسد.

  1. مشتریان و ارباب رجوع سازمان از طرف مدیریت مطمئن گردند که پیشنهادهای آنها حتمآ مورد مطالعه قرار می گیرد و به پیشنهادهای اجرایی پاداش های مناسبی داده خواهد گردید.
  2. از کلیه پیشنهاد دهندگان به نحو مناسبی ( کتبآ و شفاهآ ) تشکر گردد و به آنها اطلاع داده گردد که پیشنهاد آنها واصل گردیده و تحت شماره و تاریخ مشخصی در دفاتر سازمان ( دبیر خانه نظام پیشنهادها ) ثبت و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و نتایج آن نیز متعاقبآ به اطلاع پیشنهادهای آنها قابل اجرا می باشد به نحو شایسته ای ( مادی و معنوی ) قدر دانی گردد.
  3. کسانی که پیشنهاد آنها ، قابل اجرا نیست علت های عدم اجرا آن کتبآ به اطلاع پیشنهاد دهنده برسد

با در نظر داشتن شرایط هر سازمان با روش های زیر می توان از نظرات و پیشنهادهای مشتریان و ارباب رجوع مطلع گردید:

  1. تحویل فرم پیشنهاد به کلیه مراجعین سازمان و درخواست تکمیل آن
  2. ارسال فرم پیشنهاد از طریق پست به آدرس مشتریان
  3. برقراری ارتباط تلفنی با مشتریان و اخذ نظرات آنها در مورد رضایت آنها از کالاها و خدمات سازمان
  4. انجام مصاحبه های کوتاه در زمان مراجعه آنها به سازمان توسط کلیه کارکنان سازمان
  5. چاپ فرم پیشنهاد در جراید
  6. ارتباط از طریق شبکه های کامپیوتری با مشتریان.
  7. برگزاری جلسات عمومی مدیریت ارشد سازمان با مشتریان.

2-2-4-4-نظام پیشنهادگیری از پیمانکاران

پیمانکاران به افرادی اطلاق می گردد که به نوعی کالا و خدمات برای سازمان تأمین می نمایند مانند فروشندگان مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات ، تکنولوژی و خدمات فنی ، انجام مطالعات و تحقیقات ، ارایه مشاوره ، ارایه آموزش. پیمانکاران نیز مانند مشتریان به لحاظ ارتباط کاری با سازمان می توانند تأثیر موًثری در ایجاد بهبود مستمر در فعالیت های سازمان از طریق ارایه پیشنهاد اعمال نمایند، لذا مدیریت سازمان لازم می باشد انگیزه های لازم می باشد انگیزه های لازم را جهت ارایه پیشنهاد برای پیمانکاران مشابه مشتریان فراهم آورد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد