پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

 • دوره بهره گیری از تسهیلات:

دوره بهره گیری از تسهیلات قراردادهای مالی براساس دوره حمل و اجرای پروژه مندرج در قراردادهای تجاری باتوجه به خط مشی سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی[1] تعیین می گردد.

 • دوره بازپرداخت:
  • تعداد و توالی اقساط: بین 10 تا 17 قسط متوالی 6 ماهه می‌باشد. لذا دوره مذکور بین 5 تا 5/8 سال براساس قرارداد و نوع تجهیزات و خدمات مورد نظر تعیین خواهد گردید.
  • سررسید اولین قسط: 6 ماه پس از شروع دوره بازپرداخت می‌باشد که باتوجه به مفاد قراردادهای تأمین مالی تعیین می گردد.

2-1-2) مطالعات مالی طرح

مطالعه پیرامون عملی‌بودن یک پروژه سرمایه‌گذاری جنبه‌های زیر را شامل می گردد:

 • تجزیه و تحلیل بازار
 • تجزیه و تحلیل فنی
 • تجزیه و تحلیل مالی
 • تجزیه و تحلیل اقتصادی
 • تجزیه و تحلیل حساسیت
 • تجزیه و تحلیل سازمان و مدیریت
 • تجزیه و تحلیل ایدئولوژیکی
 • بازرسی و ارزشیابی

در زمینه تجزیه و تحلیل مالی ، جنبه‌های لازم را می‌توان تحت سرفصل‌های زیر معرفی نمود:

 • برآورد هزینه‌های پروژه
 • برآورد درآمدها و هزینه‌های عملیاتی
 • منابع تأمین مالی
 • اهرم مالی
 • نقطه سربه‌سر
 • ارزیابی طرح‌های سرمایه‌گذاری

از مهمترین مسائل مطرح در تجزیه و تحلیل اجرای یک طرح منابع تأمین مالی آن می‌باشد.

گزارش توجیهی طرح بایستی نشان دهنده منابع ممکن وجوه لازم برای تأمین مالی تحصیل دارائی‌های‌جاری و ثابت باشد. بعضی از منابع قابل دسترس عبارتند از:

 • بانک‌های تجاری و مؤسسه‌های اعتباری
 • صندوق‌های بیمه وبازنشستگی
 • سپرده‌های اعضاء مردم
 • حقوق صاحبان سهام/ حق مالکیت

روش‌های عمده‌ای که برای ارزیابی طرح های سرمایه‌گذاری مورد بهره گیری قرار می‌گیرد ، به طورکلی، دو گروه هستند و هر گروه بر جنبه خاصی تاکید داشته و نتایج مختلفی را پیشنهاد می کند. اختلاف اساسی این دو عبارتند از تنزیل شدن و تنزیل نشدن جریانات نقدی حاصل از پروژه.

 • وام‌های شرطی از نهادهای مالی
 • اسناد بدهی و اوراق قرضه (مشارکت)
 • اعتبارهای خودجوش بدون بهره ، شامل : اعتبارهای تحصیل شده از عرضه‌کنندگان و فروشندگان، سپرده‌های ایجاد‌شده به وسیله مشتریان ، صورتحساب‌های پرداختنی و مانند آن‌ها اگر برای تحصیل دارائی‌ها یا جهت خرید مواد خام و غیره ، وجوه با ارز خارجی باشد بایستی همه آن‌ها به روشنی نشان داده شوند.

اطلاعات و مستندات تکمیلی و تفصیلی و ویژه هر طرح را تهیه و در اختیار مجریان و تصمیم گیرندگان قرار می‌دهد.

مهم‌ترین نکته چگونگی بهره گیری از این اطلاعات و اهمّیت آن در نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری می باشد. به‌‌طوری‌که برای اجرای یک طرح توسعه نیروگاه برق‌آبی دو حالت ممکن می‌تواند وجود داشته باشد :

الف) کلیه نیازهای مالی طرح از محل بودجه عمومی‌دولت در اختیار دستگاه اجرایی قرار گیرد و تعهّداتی برای بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌های انجام ‌شده تعیین نگردد.

[1] OECD

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد