دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

– نحوه ارائه پیشنهادات . (شیخ محمدی و زواره،146:1380)

2-2-12-1- شرایط ارایه پیشنهاد

کلیه کارکنان سازمان می توانند پیشنهادهای خود را در قالب «فرم ارایه پیشنهاد» تنظیم و در تمامی زمینه های فعالیت سازمان ، به کمیته اجرایی مستقر در واحد مربوط ( در صورت وجود ) تحویل نمایند.

کارکنان واحدهای ستادی و کلیه واحدهایی که فاقد کمیته اجرایی می باشند می توانند پیشنهادهای خود را به دبیر خانه نظام پیشنهادها تحویل نمایند . در ضمن پیشنهادهایی که از خارج شرکت توسط افرادی که به نحوی با سازمان ارتباط دارند نظیر ارباب رجوع ، مشتریان ، پیمانکاران و خانواده کارکنان ارایه می گردد بایستی به دبیر خانه نظام پیشنهادها تحویل گردد.

2-2-12-2- پیشنهادهای غیرقابل قبول

هر طرحی در ارتباط با موضوع های مختلف شرکت می تواند پیشنهاد تلقی گردد و قابل طرح در کمیته ها باشد به غیر از در موارد زیر :

 1. مغایر با سیاست های شرکت باشد.
 2. خارج از حدود اختیارات شرکت باشد.
 3. جزء تبیین وظایف اعلام شده پیشنهاددهنده باشد.
 4. شکایت از همکاران باشد.
 5. پیشنهادهایی که از قبل در دستور کار شرکت قرار داشته یا به عنوان پروژه تعریف شده اند.
 6. پیشنهاد تکراری باشد.
 7. پیشنهاد هایی که صرفآ بیانگر مشکل بوده و راه کار خاصی برای رفع یا اصلاح آن ارایه نشده می باشد.
 8. در صورتی که پیشنهادی از طرق دیگر به غیر از نظام پیشنهادها مطرح گردد .
 9. در صورتی که راه حل ارایه شده در پیشنهاد، مشکل مطرح شده در پیشنهاد را حل ننماید.
 10. پیشنهادهایی که اجرای آنها پرهزینه بوده و صرفه اقتصادی ندارند.
 11. پیشنهادهایی که قبل از ارایه پیشنهاد به نظام پیشنهادها اجرا شده باشند.
 12. پیشنهادهایی که به صورت کلی به یک موضوع پرداخته و یا توصیه عمومی می باشند.
 13. پیشنهادهایی که ضرورتی در اجرای آنها احساس نمی گردد.
 14. پیشنهادهایی که اشتباها به مشکلی تصریح داشته و راه حلی را برای رفع آن مطرح نموده می باشد

2-2-12-3-. نحوه ورود پیشنهاد به نظام پیشنهاد

آغاز پیشنهاد دهنده ، طرح یا ایده خود را در فرم ارایه پیشنهاد مکتوب می نماید.

الف ) بهره گیری از صندوق های جمع آوری پیشنهاد:

ب) دریافت پیشنهاد توسط نمایندگان نظام پیشنهادها در واحدهای سازمان:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد