پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

اعتبارصادراتی[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این اعتبارهای جهت طرفداری از صادرات کشور مبداء اعطاء می شوند و پوشش بیمه ای آژانس‌های اعتبار صادرات[2] کشور وام‌دهنده را نیازمند می باشد. و موارد زیر را شامل می‌گیرد:

 • اعتبار صادراتی جهت خرید مواد اولیه ، ماشین آلات و تجهیزات
 • اعتبار صادراتی جهت خدمات

ب) وام‌های تجاری[3]

این نوع وام‌ها عموما منوط به دریافت اعتبار صادراتی می‌باشند و در بهترین شرایط در صورت دریافت 70 درصد اعتبار صادراتی میتوان 30 درصد وام تجاری دریافت نمود (جمعا به اندازه 85 درصد هزینه اجرایی)مانند تأمین مالی (فاینانس) فاز 9 و 10 پارس جنوبی با مبلغ کل 1734 میلیون دلار شامل 1214 میلیون دلار اعتبار صادراتی و 520 میلیون دلار وام تجاری

روش‌های اعطاء اعتبار خارجی

 • اعتبار خریدار : [4]

این نوع اعتباردر پروژه‌های مورد بحث همان اعتبارکارفرما می باشد که در قالب خط اعتباری یا قرارداد کلی[5]   اعطاء می گردد. این قرارداد مالی یا خط اعتباری بین سیستم بانکی کشور و بانک یا بانکهای اعتبار دهنده خارجی برای اجرای پروژه‌هایی که از این خط اعتباری بهره گیری می‌نمایند منعقد می‌گردند. در این حالت برای هر یک از پروژه ها قرارداد مالی فرعی[6]  بین بانک عامل ایرانی و بانک اعتبار دهنده خارجی مبادله می گردد و از بیمه تسهیلاتی کشور اعتبار دهنده نیز برخوردار می باشد.

 

 

 • اعتبار فروشنده: [7]

در پروژه‌ها همان اعتبار پیمانکار می باشد، بانک‌های خارجی به اعتبار پیمانکار، تسهیلات مالی را جهت اجرای پروژه توسط پیمانکار خارجی پرداخت می‌کنند.

 • فرآیند اجرای روش تأمین مالی از طریق خطوط اعتباری خارجی (فاینانس) براساس آخرین مصوبه هیات محترم وزیران به تبیین زیر معین گردیده می باشد:

[1] EXPORT CREDIT

[2] Export Credit Agency- ECA

[3] Commercial Loan

[4] Buyers Credit

[5] Framework Agreement

[6] Individual Agreement

[7] Suppliers Credit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد