پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

هدف‌های خاص مطالعات مالی طرح

برای حصول یا تأمین هدف یا هدف‌های کلی مطالعات تحلیل مالی، بایستی هدف‌های تفصیلی یا مشخص‌تری را مورد نظر قرارداد. در این زمینه می‌توان موارد زیر را نام برد:

 • ارزیابی آثار مالی طرح : پیش‌بینی و ارزیابی پیامدهای مالی اجرای طرح بر هر یک از گروه‌های ذینفع از قبیل صنایع ، مصرف‌کنندگان انرژی ، بنگاه‌های خصوصی و دولتی و یا هر شخص دیگر ، هدف اصلی تحلیل مالی می باشد. پیش‌بینی پیامدها براساس مطالعه وضعیت مالی هر شرکت درحال حاضر ، پیش‌بینی وضع آینده بدون اجرای طرح و با اجرای طرح خواهد بود .
 • ارزیابی مصرف موثر منابع : درآمد کل طرح ، امکان بازپرداخت وام‌های دریافتی و تحلیل سرمایه‌گذاری و تحلیل نسبتهای مالی ، امکان داوری درمورد مصرف موثر منابع را فراهم می‌کنند .
 • ارزیابی انگیزه‌ها : مطالعه انگیزه‌های بهره‌برداران ، مجریان و سایرگروه‌های بهره‌مند در موفقیت طرح اهمّیت به سزایی دارد . ازجمله سنجش انگیزه کسب درآمد در قبال تقبّل زحمات، هزینه و ریسک سرمایه‌گذاری، برای هر یک از افراد و گروه‌های بهره‌مند طرح می‌تواند بسیار مهم باشد.
 • پیش‌بینی برنامه مالی : تهیه برنامه‌ای که وضعیت مالی طرح را پیش‌بینی کرده باشد ، از دیگر هدف‌های عمده تحلیل مالی می باشد . در این برنامه مبنای تعیین مبلغ و زمان سرمایه‌گذاری توسط بهره‌مندان و طرز باز پرداخت و شرایط اعتبارهای به کارگرفته شده در سرمایه‌گذاری مشخص می گردد.
 • ارزشیابی کفایت مدیران : مطالعه و ارزیابی وضعیت مدیریت مالی تشکیلات و واحدهای شرکت کننده و بهره‌مند از طرح و پیش‌بینی تحولات مورد نیاز، امکان داوری و ارزشیابی وضع موجود و ارائه پیشنهادات اداری و مدیریتی را فراهم می کند. براساس این ارزیابی ، تحلیلگر مالی می‌تواند درمورد تغییرات لازم در تشکیلات و مدیریت طرح برای اجرای به موقع آن و نوع آموزش‌های لازم و پیچیدگی‌های مدیریت مالی و کفایت اشخاصی که جریان اجرای طرح را به لحاظ مالی به عهده می‌گیرند، اطلاعات موثر و مفیدی را ارائه نماید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 3. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 4. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 5. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 6. II. اهداف فرعی:
 7. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 8. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد