دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

–  سبک­های مدیریت مشارکتی

مشارکت را به­گونه کلی می­توان به پنج شکل تقسیم نمود (سلاجقه و هنرآموز، 1389: 7):

1- مشارکت بالا به پائین[1]: این نوع مشارکت در واقع درگیری مدیر را در کار کارکنان تبیین می­دهد. یعنی مدیر به­نوعی در کارهایی که کارکنان انجام می­دهند دخالت دارد.

2- مشارکت از پائین به بالا[2]: این نوع مشارکت، وسعت و اندازه مشارکت کارکنان با مدیران را در کارهایی که جزو مسئولیت­های مستقیم مدیران می باشد توصیف می­کند.

3- مشارکت جانب نگر[3]: این نوع از مشارکت عبارتست از این­که افراد در سطوحی پرشمار از سازمان با یکدیگر همفکری کنند. این نحوه مشارکت ممکن می باشد دربرگیرنده فعالیت­های ساختاری یا فرآیندی باشد. مشارکت جانب نگر به­صورت رسمی و  غیر رسمی هست.

4- مشارکت سازمانی: این نوع از مشارکت بین بخش­های وسیع­تری از سازمان، بین قسمت­ها، واحدها و وظایف انجام می­گیرد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- مشارکت فردی: نوعی از مشارکت می باشد که فرد از قابلیت­های فکری و جسمی خود مانند نیرو، خلاقیت، بصیرت، تمرکز و تفکر برای انجام کار بهره گیری می­کند (محمد زاده، 1373: 64).

با تعاریف فوق می­توان چنین استنتاج نمود که مشارکت می­بایست جزئی جدائی ناپذیر از هر اداره یا سازمانی باشد و هر کارمندی در هر سطح سازمانی و با هر مقامی بایستی به­گونه­ای در امر مشارکت دخالت داشته باشد و خود را در تصمیماتی که در محل کارش گرفته می­گردد سهیم بداند. اما انواع مشارکت کارکنان در امور سازمان بدین­گونه خواهد بود: حلقه­های کنترل کیفیت، گروه­های خودگردان کار[4]، مدیریت کیفیت جامع، مشارکت در مالکیت، مدیریت بر مبنای هدف، دموکراسی صنعتی، شوراهای مدیریت میانی، تصمیم­گیری­های مشترک، مشارکت در فروش، مشارکت در آموزش، مشارکت در تحقیقات و نظام پیشنهادها[5] از انواع مشارکت کارکنان در امور سازمان می­باشد(گونه[6]، 2001: 21). روز به روز بر تنوع مشارکت افزوده می­گردد. همچنان­که در سازمان­های جدید افراد در گروه­های مختلف بر روی یکدیگر تأثیر گذاشته و قلمرو خود و رهبران خود را نیز افزایش می­دهند.

[1] . Downward Participation

[2] . Upward Participation

[3] . Lateral Participation

[4] . Autonomous Work Groups

[5] . Suggestions System

[6] . Gono

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد