پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

روش نمونه گیری:

در این مرحله می‌توان طرح‌هایی که طی سالهای 1369 شروع و تا سال 1391 یابه بهره‌برداری رسیده ویا در مرحله اتمام می‌باشند را انتخاب نمود که عبارتند از :

الف ) طرح‌های بزرگ نیروگاهی دردست بهره‌برداری ؛ این طرح‌ها شامل : سدونیروگاه‌ بزرگ برق‌آبی کرخه ، مسجد سلیمان، کارون3 ، کارون4

ب ) طرح‌هایی که هنوز به مرحله بهره‌برداری نرسیده اند؛ این طرح‌ها شامل : سدونیروگاه رودبارلرستان،داریان،گتوندعلیا، سیمره

 

کتابخانه ای:

جمع آوری داده ها با بهره گیری از اسناد و مدارک مربوط به طرح حای خاتمه یافته و در دست اجرا هم‌چنین کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط با موضوع

روش تحلیل داده‌ها :

– توصیفی: بهره گیری از داده‌‌های ‌آماری و بودجه‌ای جهت مطالعه طریقه گذشته و آینده .

تعریف واژه‌ها و متغیّرها :

تأمین مالی[i]   : شامل شناسایی منابع مالی و تعیین ترکیب ساختار مالی ؛ به کار انداختن منابع ، وجوه و رشد دادن وجوه و همچنین تخصیص سود بین سود نقدی سهام و سود انباشته (مدیریت مالی در تئوری و اقدام- صفحه 39)

عملکرد : پیشرفت فیزیکی و عملیاتی طرح‌های عمرانی در غرب و جنوب غربی کشور

طرح‌های برق‌آبی[ii]   : طرح‌هایی که برای تولید برق از منابع آب جاری در حوضه‌های آبگیر به ساخت سد و نیروگاه می‌پردازند .

منابع عمومی [iii]  : شامل درآمدهای وزارتخانه‌ها ، مؤسسه‌های دولتی که از طریق مالیات‌ها ، دریافت کمک‌های اجتماعی (حق بیمه) دریافت کمک‌های بلاعوض ، درآمدهای اموال و دارایی‌ها ، درآمدهای خدمات و فروش  کالاها ، درآمدهای جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی‌ مقصود می گردد.( قانون محاسبات عمومی‌کشور)

سایر منابع : عبارت می باشد از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی مقصود می گردد

اوراق مشارکت : ابزاری برای تحصیل بدهی سرمایه‌ای بلند مدّت که دارندگان این اوراق بستانکاران شرکت‌اند و تعهّدات شرکت نسبت به دارندگان اوراق مشارکت مشابه تعدات وام‌گیرنده‌ای می باشد که قول می‌دهد بهره و اصل وام را در زمآن‌های معین بپردازد.( مدیریت مالی در تئوری و اقدام – صفحه 647)

مشارکت[iv]   : در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

فاینانس : فاینانس برای وام‌های بلندمدت به کار می‌رود، بدین ترتیب که یک فروشنده خارجی ازطریق یک بانک، (یا یکی از شرکت‌های وابسته و مؤسسات مالی خود که فعالیت بانکی دارد) تأمین مالی می‌نماید.

درآمد اختصاصی : درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه‌های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند.

[i] افشاری.اسداللّه.”مدیریت مالی در تئوری و اقدام”نشر سروش.سال 1381

[ii]  سایت : www.hydropower.org.ir

[iii] قانون محاسبات عمومی‌کشور،1366

[iv] اشکوه.حسین.وصبحیه.محمدحسین. و زرگرپور.حمید. و زرآبادی‌پور.سعید.”مطالعه چالش‌های تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی در مشارکت دولتی-خصوصی”نشر صنعتی شریف.اسفند 1388

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد