پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) قرارداد ساخت و انتقال[1]:

قرارداد احداث و انتقال می باشد که بهره‌برداری را کشور میزبان انجام خواهد داد و نسبت به پرداخت اصل و فرع سرمایه اقدام می‌نماید.

و) قرارداد بیع متقابل[2] :

این قرارداد که اکثرا برای اجرای طرح های نفت و گاز در ایران مورد بهره گیری قرارمی‌گیرد ، در ردیف قراردادهای خرید خدمت قرارمی‌گیرد. شرکت سرمایه‌گذار خارجی ، کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات ، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می کند . بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌گیرد.

علت طبقه‌بندی قرارداد بیع متقابل دررده قراردادهای خرید خدمت این می باشد که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات‌گازی ، نفت و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد. همچنین پرداخت‌ها به صورت نقدی و غیر‌نقدی امکان‌پذیر می‌باشد.این نوع قرارداد در کشورهایی که قوانین آن‌ها هرگونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را به صنعت نفت منتفی می‌داند مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. مهم‌ترین ویژگی این گونه قراردادها به ترتیب زیر می باشد :

 • شرکت‌های خارجی تأثیر پیمانکار را اعمال می‌کنند. وظیفه آن‌ها تأمین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه ، نوسازی و بازسازی میادین می‌باشد.
 • کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل می شوند، به همراه بهره سرمایه‌های بکار گرفته شده و نرخ سود توافق شده از درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز باز پرداخت خواهد گردید.
 • نرخ بازده سالیانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه متغییر بوده ( معمولا درحدود20درصداست) و در قالب اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد گردید.
 • پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سود سرمایه‌گذاری ، پیمانکار دارای هیچگونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود.
 • همچنین پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه ، راه‌اندازی تولید و شروع تولید ، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تأمین هزینه عملیات جاری خواهد بود.
 • پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذاری‌های مشترک فاقد سهم می‌باشد.

در این نوع قرارداد پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف می‌باشد. زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجراء درخواهند آمد . ضمناً ، خطرپذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده می باشد و کشور میزبان وجوه مورد توافق را تضمین کرده می باشد.

[1] – B.T( Build Transfer)

[2] – Buy Back

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

 1. I. اهداف اصلی:
 2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
 3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
 4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
 5. II. اهداف فرعی:
 6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
 7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد