پایان نامه ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی

قسمتی از متن پایان نامه :

) رفتار نوآورانه کارکنان

رفتار نوآورانه کارکنان بر چیزی بیش از خلاق بودن دلالت دارد. محققان موافقت کرده­اند که رفتار نوآورانه کارکنان خلاقیت کارکنان را در برمی­گیرد یعنی تولید ایده­های جدید و ایده­های مفید در ارتباط با محصولات، خدمات، فرآیندها و رویه­ها (Amabile, 1988) و اجرای ایده­های خلق شده (Anderson, De Dreu, & Nijstad, 2004; Axtell et al., 2000) بطور خاص­تر، رفتار کاری نوآورانه شامل مجموعه­ای از رفتار می باشد (Janssen, 2000;  jeroen de Jong & Hartog, 2010; Scott & Bruce, 1994) یعنی جستجوی فرصت و تولید ایده شامل جستجو و تشخیص فرصت­ها برای نوآوری و تولید ایده­ها و راه حل­ها برای بهره گیری ار فرصت­ها، همچنین دفاع کردن[1]  از ایده­های تولید شده به ترویج ایده­های تولید شده با هدف یافتن پشتیبانی و ساختن همکاری و اتحاد تصریح دارد.

رفتار نوآورانه کارکنان در این پژوهش، ترویج ایده­­های جدید در گروه یا سازمان می­باشد. ترویج ایده به کوشش­های فردی برای بدست آوردن طرفداری و پشتیبانی و تعهد دیگران در اجرای یک ایده جدید تصریح می­کند.

1-7-3) سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی به پیوندهای میان افراد- شبکه­های اجتماعی، هنجارهای روابط متقابل و قابلیت اعتماد حاصل از این دو تصریح دارد. وولکاک (Woolcock, 2001) شبکه­های ارتباط و هنجارهایی که مردم را قادر می­سازد به صورت جمعی فعالیت کنند را سرمایه اجتماعی می­داند. سرمایه اجتماعی یک عامل چندبعدی (Koka & Prescott, 2002; Moran, 2005) شامل ابعاد شناختی، ارتباط­ای و ساختاری می­باشد (Nahapiet & Ghoshal, 1998). بعد ساختاری سرمایه اجتماعی به الگوی روابط ارتباطات بین افراد تصریح دارد. این بعد بر ویژگی­های ساختاری روابط بین افراد تمرکز دارد، یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید (Ahuja, 2000; McFadyen & Cannella, 2004). بعد ارتباط­ای سرمایه اجتماعی توصیف­کننده نوعی روابط شخصی می باشد که افراد با یکدیگر بخاطر سابقه تعاملات­شان مستقر می­کنند. مهم­ترین جنبه­های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویت  (Nahapiet&Ghoshal,1998).

در این پژوهش دو بعد ساختاری و ارتباط­ای سرمایه اجتماعی مدنظر می باشد که بعد ساختاری بیشتر بر الگوی روابط افراد در سازمان و بعد ارتباط‌ای بر خصوصیات ارتباط بین افراد تمرکز دارد و به بهترین نحو با اندازه اعتماد، همکاری و کسب هویت فردی در یک شبکه تشریح می­گردد.

[1] championing

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی و فرعی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • هدف اصلی 1 : تعیین اثر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-1: تعیین تأثیر اشتراک بهترین تجربیات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 1-2: تعیین تأثیر اشتراک خطاها و اشتباهات بر ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف اصلی 2 : تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی بر ارتباط بین اشتراک دانش و رفتار نوآورانه کارکنان در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-1: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-2: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک بهترین تجربیات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-3 :تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ارتباط­ای بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد
  • هدف فرعی 2-4: تعیین اثر تعدیل کننده سرمایه ­اجتماعی ساختاری بر ارتباط بین اشتراک خطاها و اشتباهات و ترویج ایده در شرکت مهندسی مشاور طوس آب مشهد

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تأثیر اشتراک دانش بر رفتار نوآورانه کارکنان با در نظر گرفتن اثر تعدیل گر سرمایه های اجتماعی  با فرمت ورد