دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع تغییر سازمانی

1- تغییر استراتژیک: این نوع تغییرات دربرگیرنده تغییرات گسترده و درازمدت می باشد که در سراسر سازمان صورت می­گیرد و به معنی انتقال به یک وضعیتی می باشد که بر حسب هدف و چشم انداز استراتژیکی تعریف شده می باشد و هدف و ماموریت سازمان را تحت پوشش قرار می­دهد. این نوع تغییر در چارچوب رقابت­های خارجی، محیط­های اقتصادی، اجتماعی، منابع درونی، ساختار و فرهنگ سازمان اتفاق می­افتد (دراکر، 1999: 12).

2- تغییر عملیاتی[1]: مربوط به سیستم­ها، ساختارها، روش­ها و تکنولوژی جدیدی می­شودکه تاثیری فوری بر نظم کارها در داخل یک بخش از سازمان داشته و نسبت به تغییر استراتژیکی تاثیر قابل ملاحظه­تری بر روی رفتار افراد دارد.

3- تغییر دگرگون­ساز[2]: زمانی رخ می­دهد که تغییرات اساسی و جامعی در ساختارها، فرآیندها و رفتارهایی که تأثیر چشمگیری بر کارکردهای سازمان دارد رخ دهد(آرمسترانگ[3]، 2009: 85).

آکرمن و اندرسون[4] (1986: 24)، انواع دیگری از تغییر را در پژوهش خود عنوان نمودند:

1- تغییر توسعه­ای[5]: این نوع تغییر بر ارتقاء مهارت­ها، دانش وعملکرد تمرکز دارد. تغییر توسعه­ای از طریق آموزش، توسعه مهارت، توسعه فرآیند و ارتباطات اتفاق می­افتد. همچنین در این نوع تغییر افراد را همیشه در حال رشد و چابک شدن می­بینیم وهمچنین کوشا در جهت رسیدن به سطح تازه ای از عملکرد .انگیزه ایجاد این نوع تغییر در سازمان بهبود می باشد؛ در هر نوع تغییر توسعه گونه دو پیش فرض اساسی هست: 1- افراد ظرفیت برانگیخته شدن را دارند 2- اگر آموزش، انگیزه و منابع مناسب را دریافت کنند حتماً بهبود خواهند پیدا نمود.

  • تغییر انتقالی[6]: تمرکز این نوع از تغییر بر طراحی مجدد استراتژی، سیستم­ها و فرآیندهای تکنولوژی کار می باشد. جهت گیری این نوع تغییر تمرکز گسترده بر ساختار، تکنولوژی و کارهای پروژه محور می باشد و هدف از ایجاد آن حل یک مشکل می­باشد. تغییر انتقالی یعنی جایگزینی یک چیز کاملا متفاوت با وضع فعلی و هنگامی آغاز می­گردد که مدیران سازمان متوجه مشکلی شوند که مورد پیگیری لازم قرار نگرفته می باشد. سه مرحله در تغییر انتقالی هست: 1- وضعیت قدیم 2- وضعیت جدید 3- وضعیت انتقالی.
  • در وضعیت انتقالی، وضعیت قدیم کاملا بایستی اوراق گردد و به ایجاد یک وضعیت جدید کاملا طراحی شده پرداخت .یکی از جنبه­های حیاتی استراتژی­های تغییر انتقالی، روشن کردن تفاوت اساسی میان وضعیت قدیم و وضعیت مطلوب می باشد(سوپارنوت[7]، 2011: 12).
  • تغییر دگرگون ساز: پیچیده ترین نوع تغییر می باشد و به معنی تغییر بنیادین از یک وضعیت به وضعیت دیگر می باشد. در این نوع تغییر قالب ذهنی حتما بایستی تغییر کند و جهت­گیری این تغییر مستلزم تغییر در فرهنگ و رفتار و قالب ذهنی می باشد. در این نوع تغییر، تغییرات بازار و محیط آن قدر  پراهمیت می باشد که پیشرفتی عمیق و سریع در جهان­بینی افراد لازم می باشد تا خودشان پی ببرند که وضعیت جدید را جایگزین عملیات جاری کنند.

دو سوال کلیدی در مورد نوع اولیه تغییر سازمانی و انتقال از یک تغییر به تغییر دیگر هست. اول این که چه موقع یک سازمان ازتغییر تدریجی بهره گیری می­کند و چه موقع از تغییر بنیادی؟ دوم این که چرا تغییر وتحول از یک فرآیند تغییر تدریجی به تغییر بنیادی رخ می­دهد؟

این دو سوال دو شکل از تغییر سازمانی را پیشنهاد می­کند: اولی سازمانی را در برمی­گیرد که در آغاز، تغییر بنیادی را شروع کرده اما به تدریج به سمت تغییر تدریجی حرکت می­کند. این جایگاه می­تواند به­عنوان تغییر بنیادی اولیه که در ادامه توسط تغییر تدریجی دنبال می گردد توصیف گردد. دوم، سازمانی ممکن می باشد در آغاز تغییر تدریجی را دنبال کند اما به دلایلی مانند نرسیدن به هدف یا وضعیت مطلوب در ادامه، تغییر بنیادی را دنبال نماید(بگولوستیک و اسلنگن[8]، 2001: 11).

[1] . Operational Change

[2] . Transformational Change

[3] . Armstrong

[4] . Ackerman and Anderson

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] . Developmental Change

[6] . Transitional Change

[7] . Soparnot

[8] . Beugelsdijk and Slangen

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-3-1- هدف آرمانی

ارتقاء عملکرد و تاثیر سازمانی اداره کل آموزش و پرورش بواسطه کنترل مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی

1-3-2-هدف کلی(اصلی)

تعیین اندازه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز

1-3-3- اهداف ویژه

  1. تعیین اندازه تاثیر ارتباط درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  2. تعیین اندازه تاثیر مشارکت سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی،
  3. تعیین اندازه تاثیر هماهنگی سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر،
  4. تعیین اندازه ارتباطات بر واکنش کارکنان در برابر تغییر سازمانی

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییر سازمانی  با فرمت ورد