دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

مدیریت مشارکتی

2-1-1-مقدمه

مهمترین وجه فرق بشر با سایر حیوانات قدرت فکری اوست و با بهره گیری از چنین قدرتی می باشد که از همکاری و مشارکت همنوعان خود بهره گیری می کند. امروزه صاحب نظران علم مدیریت به این  نتیجه رسیده اند که بهره گیری ازکار گروهی کلید حل بسیاری از معضلات سازمان بوده و بهره وری واحدهای کاری را به نحو قابل ملاحظه ای افزایــــش می دهد(قربانی،2:1382)

رهبری مبتنی بر مشارکت و مردم سالاری ، همراه با آغاز دوران مدیریت کلاسیک نو ، عمومیت یافته می باشد. این در نظر داشتن دنبال ایجاد هماهنگی در میان کارگران در جهت دست یابی به اهداف سازمانی از طریق فراهم آوردن زمینه های مشارکت در تصمیم گیری مورد توجه قرار می گیرد . اعتقاد بر این می باشد که وقتی کارکنان در فرآیند تصمیم گیری تأثیر داشته باشند ، از تصمیمات اتخاذ شده ، طرفداری نموده و در نتیجه ، کارآیی خودشان را افزایش می دهند. این دیدگاه ، مسوولیت ناشی از تصمیم گیری و نیز اعمال قدرت رهبری،برروی زیر دستان را انکار نمی کند، اما این جایگاه مستلزم می باشد که وی تشخیص دهد آیا زیر دستان بر اساس آموزشها و تجربیاتشان ، توانایی تصمیم گیری و ارائه پیشنهاد را دارند یا خیر. (محرم زاده ومهری ، 6:1385)

متداول ترین راه برای بر طرف ساختن مشکل ناتوانایی سازمانها در بهره گیری بهینه از توان بالقوه کارکنان به کارگیریروش مدیریت مشارکتی می باشد. به گواه بسیاری از گزارشها، موفقیت اکثر شرکتهای بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده می باشد (رضوی و سعیدی ،2:1384).

2-1-2-تعریف  نظام مدیریت مشارکتی

نظام مدیریت مشارکتی ، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان یک سازمان با سطوح مختلف مدیریتی آن سازمان می باشد . در این نظام کلیه افراد سازمان درمورد روش حل مسایل و ارتقای بهره وری سازمان ، فعالانه اندیشیده حاصل آنرا در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارایه می کنند .

وجود و جریان این نظام نتایج و پیامد های مثبت و مطلوب متعددی در بردارد که ذیلآ به بعضی از عمده ترین آنها تصریح می گردد :

– افزایش سطح انگیزش شغلی

-افزایش سطح رضایت شغلی

– افزایش سطح خلاقیت و نوآوری

– افزایش سطح دانش و آموزش به صورت خودجوش و مستمر(شیخ محمدی و زواره ،38:1380)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد