دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس

قسمتی از متن پایان نامه :

تاریخچه نظام پیشنهادات در ایران

بصورت کلی نظام پیشنهادها درکشورما سابقه ای نسبتا جوان دارد و بسیاری از کارخانه و شرکتها از مزایای این بهره مند شده و حتی پای را فراتر نهاده و بسوی نظامهای کیفی جامع از طریق ارتقای خود از نظام پیشنهادها به سوی حلقه های کیفی، پیشنهادی گروهی و تیم های خود گردان رفته اند. نمونه این شرکتها و کارخانجات، کنتور سازی قزوین، ایران رادیاتور، ماشین سازی اراک و… هستند که طبق امار موجود میلیاردها تومان صرفه جویی سالانه از طریق استقرار نظام مدیریت مشارکتی داشته اند.این نظام از دهه1360 در شماری از شرکت های صنعتی کشور به اجرا گذاشته شده و با در نظر داشتن کامیابی هایی که در این گروه از شرکتها به دست آمده، مورد استقبال دیگر شرکتهای صنعتی و بازرگانی قرار گرفت. اثرات مثبت مادی و معنوی این نظام به صورت گواهه های عیان در سودمندی آن موجب پخش و پراکندگی آن در سازمان ها و دستگاه های صنعتی و بازرگانی و سرانجام سازمان های دولتی گردید.

در سال 1377 ، با در نظر داشتن آثار مثبت و سودمندی که این نظام در شمار در قابل توجهی از شرکت های صنعتی داخلی و خارجی پدید آورده بود، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با در نظر داشتن اهمیت و ضرورت تأثیر مشارکت کارکنان در بالا بردن کارآیی و تاثیر دستگاه های دولتی و افزایش رضایت و توان کاری کارکنان، در نشست مورخ1377/5/28 شورای عالی اداری چنین تصویب نمود. “نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادها در کلیه وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و بانک ها و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد، براساس مراحل مذکور در این مصوبه مطابق برنامه زمانبندی و آیین نامه ای که تنظیم و ارائه میگردد، استقرار یابد.” با در نظر گرفتن نتایج حاصل از ارزشیابی 12/1379 همچنین شورای عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 10/1379 اجرای آزمایشی نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادها تصویب نمود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به استقرار تدریجی نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادها دردستگاههای اجرایی تا پایان سال 1382 اقدام نماید(حسین‌زاده، 33:1387)

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-7–بستر قانونی  نظام پیشنهادها در بخش دولتی ایران:

موضوع مدیریت مشارکتی و بهره گیری از نظرات سازنده کارکنان بخش عمومی که مانند سیاستها و راهبردهای کلان نظام اداری کشور قلمداد می گردد اکثرا در قالب نظام پذیرش و مطالعه پیشنهادهای کارکنان دولت مورد هدفگذاری و پیگیری و اجرا قرار گرفته می باشد که البته مورد طرفداری و پشتیبانی حقوقی بعضی اسناد ملی می باشد که مهمترین آنها بدین تبیین قابل اظهار هستند:

قانون مدیریت  خدمات کشوری: در ماده 20 این قانون آمده می باشد که دستگاه های اجرایی مکلفند به منظورایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذیربط خود ساز و کارمناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم گیری ها را فراهم آورند(مجلس شورای اسلامی، 1386)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی تخقیق مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران می باشد.

1-4-2- اهداف فرعی تخقیق

الف- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ب- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

ج- مطالعه ارتباط استقرار نظام پیشنهادات با کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

د- مطالعه ارتباط  استقرار نظام پیشنهادات با کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران

و در پایان پیشنهاداتی در پیشبرد اهداف پژوهش ارایه نمایم .

1-5-  سؤالات پژوهش

1-5-1- سوال اصلی پژوهش

تاثیراستقرار نظام پیشنهادات درپاسخگویی حرفه ای  مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران چگونه می باشد؟.

1-5-2- سوالات فرعی

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی نیروی انسانی در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی مدیریت در سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیا بین استقرار نظام پیشنهادات و کارآمدی سازمان (ساختار و نظام اداری) فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

♦- آیابین استقرار نظام پیشنهادات و کیفیت خدمات سیستم فوریتهای پزشکی اورژانس 115 مازندران ارتباط هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه تاثیر استقرار نظام پیشنهادات بر کارآمدی نظام پاسخگویی حرفه ای مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اورژانس  با فرمت ورد