پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

درآمد اختصاصی :

عبارت می باشد از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی مقصود می گردد. درآمدهای اختصاصی درآمدهایی هستند که به موجب قانون توسط دستگاه های اجرایی وصول و به خزانه دولت واریز می شوند و کلاً به مصرف هزینه‌های خاص همان دستگاه می‌رسند. نمونه‌ای از این مورد را می‌توان ، منابع داخلی عنوان نمود.

طبق ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، شرکت‌های فروشنده نیروگاه های برق‌آبی موظفند تمامی‌وجوه حاصل از فروش انرژی برق خود را پس از وضع هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برق‌آبی به مصرف برسانند. این منابع مالی نیز با در نظر داشتن تغییرات آب و هوایی وبارندگی‌هایی که در سال‌های متمادی صورت می‌گیرد (خشکسالی یا پرآبی) درآمد حاصله نیز متغییر بوده و همچنین هزینه‌های تولید ، با در نظر گرفتن تعمیرات اساسی که برای نیروگاه‌ها شکل میگیرد قابل اتکاء نیست.

مشارکت :

در این روش بخش خصوصی و دولتی به صورت شراکتی ، مسؤلیت تأمین مالی و اجرای تسهیلات خدمات دولتی را بر عهده دارند.

اوراق‌مشارکت:

در ایران اجازه انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه از سال 1320 به موجب اصلاح قانون بودجه همان سال به دولت واگذار گردید. از آن به بعد تا سال 1348 که قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه در مجلس به تصویب رسید، گونه‌های مختلفی از اسناد و اوراق قرضه بنا به علت های خاصی منتشر گردید که اکثراً برای تأمین اهداف عمرانی دولت بود. در دوران ابتدایی انتشار این اوراق ، نرخ بهره آن‌ها بین 3 تا 5/5 درصد در نوسان بود. پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 ، انتشار اوراق قرضه به جهت دارا بودن قید بهره متوقف گردید. در برنامه دوم توسعه به دلیل تاکید بر بهره گیری از ابزارهای مالی جدید و متنوع ، براساس مطالعات صورت گرفته و با تغییراتی که در نحوه اجرایی کردن این اوراق به وجود آمد، اوراق‌مشارکت فاقد مشکل شرعی تشخیص داده گردید و مقررات ناظر بر انتشار اوراق در 4 تیرماه 1373 به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. با تصویب قانون اوراق بهادار در سال 1384 وظیفه نظارت بر انتشار اوراق‌ مشارکت توسط بنگاه‌های خصوصی برعهده سازمان بورس اوراق بهادار قرارداده گردید. این وظیفه پیش از آن بر عهده بانک مرکزی ج.ا.ا قرار داشت و شرکت‌ها برای انتشار اوراق‌مشارکت خود می‌بایست از بانک مرکزی مجوز دریافت می‌کردند اما براساس این قانون مجوز انتشار اوراق ‌مشارکت از سوی بخش‌های دولتی و عمومی‌همچنان توسط بانک مرکزی صادر می گردد. همچنین بانک مرکزی هر ساله، حجم کل اوراق‌مشارکت قابل انتشار از سوی بخش‌های خصوصی، دولتی و عمومی‌و نرخ‌های سود قابل قبول را تعیین و ابلاغ می کند. جدول ذیل حجم اوراق‌مشارکت چاپ گردیده در سال‌های 1373 تا 1390 را نشان می‌دهد. [i]

[i]  بانک مرکزی.اداره اعتبارات.”انتشار اوراق مشارکت از آغاز تا کنون”سال 1389

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

  1. I. اهداف اصلی:
  2. تعیین تأثیرتأمین مالی به هنگام ، برعملکرد اجرایی طرح های عمرانی درحوزه های جغرافیایی مختلف(غرب وجنوب غرب کشور)
  3. تعیین تأثیرطولانی شدن طرح برمنافع پیش بینی شده.
  4. شناسایی روش های تأمین منابع مالی به‌هنگام درطرح های عمرانی
  5. II. اهداف فرعی:
  6. اولویت بندی طرح‌ها براساس بازده سرمایه وهدایت منابع مالی درجهت تسریع دراتمام طرح‌های ناتمام
  7. شناسایی روش مناسب (بهینه) جهت ارائه پیشنهاد بهترین روش تأمین منابع مالی جهت انجام واجرای طرح های عمرانی به سازمان .

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  با فرمت ورد