پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان نامه اخوان المسلمین، ریاست جمهوری، انتخابات ریاست جمهوری

کناره گیری خواهد کردولی سخنرانی مبارک در ساعات پایانی شب هیچ سنخیتی با این پیش بینی نداشت، چرا که وی بر عدم کناره گیری از قدرت ، تأکید کرد و در مقابل اختیاراتش را به بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی

ارزش ها: در این پژوهش ارزشهای سنتی، ملی، ارزشها و حرمت خانواده، نحوه پوشش و آرایش، رعایت و احترام به حقوق دیگران، انجام اعمال دینی( نماز خواندن، شرکت در مراسمات مذهبی)، اشتراکات فرهنگی و ملی بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع شبکه های اجتماعی، جهانی شدن، رسانه اجتماعی

خصوص شبکه فیس بوک می شود. مهمترین نتایج قسمت دوم نشان می دهد که عواملی نظیر: اشتراک اطلاعات و اخبار، آزادی در ارتباط، جریان آزاد اطلاعات در شبکه، توانایی کنترل مخاطب بر اطلاعات شخصی و بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع شبکه اجتماعی، هویت دینی، روش پیمایش

کاربر دارد. گفتار سوم: بررسی پژوهش های پیشین1-3-2- پژوهش‌های پیشین خارجی ساختار هویت در فیس‏بوک: قدرت دیجیتالی در ارتباطات کنترل شده عنوان تحقیقی است که در دانشگاه تمپل ایالات متحده و در دپارتمان جامعه‏شناسی این بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع شبکه های اجتماعی، شبکه اجتماعی، شبکه های اجتماعی مجازی

ا مهیا خواهد کرد که ظرفیت‏های افراد را افزایش خواهد داد. 7-2-2- کارکرد‏های منفی شبکه‏های اجتماعی تأثیرات منفیِ رفتاری: هر شبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد، یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصر بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، درصد تجمعی، رشته تحصیلی

و در بستر یک جامعه اطلاعاتی پیچیده، کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصویر می‏کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل داشتن رنگ و بوی اجتماعی است. فیس‏بوک: یک سایت اجتماعی است که توسط بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد هویت فرهنگی، علوم انسانی، شبکه های اجتماعی

بنابر این عرصه را برای یک حوزه عمومی مجازی آن هم با کارکرد هویتی و فرهنگی به آن توجه شود. اگر مؤلفه‌های‌ اساسی‌ حوزه‌ عمومی‌ را گفت‌وگو، افکارعمومی‌ و کنش‌ بدانیم‌، شبکه های اجتماعی بستر بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد هویت فرهنگی، رسانه های اجتماعی، شبکه های اجتماعی

عنوان: بررسی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی اعضای شبکه اجتماعی فیس بوک با مطالعه موردی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران مقدمه فصل دوم پژوهش حاضر، به بررسی ادبیات نظری پژوهش می‏پردازد. بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل
پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره امر به معروف، نادرشاه افشار، عسر و حرج

آن، حفظ نفس مکلفان است. او اصالت حفظ نفس را بر همه احکام شرعى مقدم مى‏داند و براى اثبات ادعاى خود احادیثى نظیر “لا دین لمن لا تقیّه له” و “التقیّه دینی و دین آبائى” بیشتر بخوانید...

توسط mitra7--javid، قبل