آشنایی اساتید و دانشجویان دانشگاه دولتی عربایف در قرقیزستان با فرهنگ ایرانی


تهران – ایرنا – اساتید و دانشجویان دانشگاه ،تی ،ایف قرقیزستان با حضور در دانشگاه علامه طباطبایی با فرهنگ ایر، آشنا شدند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85421114/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7