آغاز ثبت نام برای پذیرش در دوره های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی


تهران- ایرنا- معاون نظارت و ارزشیابی دانشگاه علمی کاربردی از آغاز ثبت نام دوره های کارد، ناپیوسته دانشگاه علمی کاربردی از امروز خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85377761/%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C