آمادگی نیروی دریایی ارتش برای میزبانی از اردوهای دانش آموزی برای «مسیرهای پیشرفت»


تهران – ایرنا – نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای میزب، از اردوهای دانش آموزی «راه های پیشرفت» اعلام آمادگی کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85335569/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86