آیا دایناسورها برمی گردند؟


تهران – ایرنا – تلاش دانشمندان برای احیای سلول های منجمد باست، برای یافتن منابع جدیدی از داروهای نجات دهنده و شاید احیای گونه های منقرض شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85336384/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF