آیا رژیم غذایی می تواند دردهای مزمن را درمان کند؟


تهران- ایرنا- کارشناسان حوزه تحقیقات تغذیه می گویند رژیم غذایی می تواند تأثیر بسزایی بر عوامل زمینه ای که منجر به دردهای مزمن در افراد می شود داشته باشد، اما نتایج برای افراد متفاوت خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85341472/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7-%DA%A9%D9%86%D8%AF