آیا ستاره شناسان سیاره نهم را کشف خواهند کرد؟

آیا اخترشناسان سیاره نهم را کشف می‌کنند؟

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از سایت علومدر اعماق نواحی بیرونی منظومه شمسی، آنقدر دور از سیارات شناخته شده که خورشید را به سختی از یک ستاره نزدیک زمین تشخیص می دهد، ممکن است دنیای یخی عظیمی در سایه ها پنهان شده باشد و منتظر کشف آن توسط انسان باشد.

ستاره شناسان معتقدند که این به لطف است رصدخانه ورا روبین که آسمان را در سال آینده (2025 میلادی) اسکن خواهد کرد و سیاره نهم ممکن است به زودی کشف شود.

رصدخانه Vera C. Rubin که قبلاً به ،وان تلسکوپ سینوپتیک بزرگ شناخته می شد، یک رصدخانه نجومی است که در حال حاضر در شیلی در حال ساخت است.

آیا ستاره شناسان سیاره نهم را کشف خواهند کرد؟

رصدخانه ورا روبین در شیلی

منظومه شمسی رسما شامل هشت سیاره است: عطارد، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون. اما در سال های اخیر، ستاره شناسان در مورد نهمین سیاره ای که این ،وان را یدک می کشد، حدس می زنند سیاره 9در جایی دور از جهان پنهان شده است.

آیا ستاره شناسان سیاره نهم را کشف خواهند کرد؟

برداشت هنرمند از سیاره نهم

در ابتدا پلوتو نهمین سیاره در نظر گرفته می شد. اما در سال 2006 این امر به رسمیت شناخته شد سیاره کوتوله او هست. دانشمندان بر این باورند که سیاره نه یک سیاره است یک غول گاز یا یخ میلیاردها مایل از بقیه سیارات فاصله دارد.

اگر چنین سیاره ای وجود داشت، احتمالاً درک ما از منشأ و تکامل منظومه شمسی را تغییر می داد. ستاره شناسان اندازه، فاصله و حتی مکان این جهان فرضی را در مدارش به دور خورشید پیش بینی کرده اند. با این حال، به دنبال سیاره 9 باشید که گاهی اوقات سیاره دهم این سیاره که سیاره ای، نیز نامیده می شود، نزدیک به یک دهه است که دانشمندان را متحیر کرده است.

اگرچه دانشمندان در مورد وجود سیاره نه اختلاف نظر دارند، اما همه آنها موافقند که کشف آن ممکن است بزرگترین کشف منظومه شمسی در قرن حاضر باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85518848/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF