آیا گروه خونی با بیماری قلبی مرتبط است؟


تهران – ایرنا – محققان علوم پزشکی می گویند گروه خونی با بیماری های قلبی و مشکلات سلامتی مانند ،ه شدن خون مرتبط است اما این تنها یک تکه از پازل سلامت قلب است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85384739/%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D9%88%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA