ابداع روشی برای بهبود هماهنگی بین پهپادها در ماموریت های گروهی


تهران- ایرنا- محققان رشته رباتیک و کامپیوتر دانشگاه فنی پراگ جمهوری چک با هدف کاهش مصرف سوخت با توجه به ظرفیت باتری ها، روش جدیدی را برای طراحی مسیرهای ماموریت جمعی پهپادها ابداع ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85425905/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C