ابداع روشی جدید برای ساخت وسایل الکترونیکی قابل بازیافت


تهران- ایرنا- محققان کره ج،ی روش جدیدی را برای ساخت دستگاه های الکترونیکی انعطاف پذیر و ارگ،ک با اجزای قابل بازیافت بر اساس مواد قابل استفاده مجدد و حلال های سازگار با محیط زیست ارائه ،د.

منبع: https://www.irna.ir/news/85356100/%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA