اخبار علمی مورد انتظار در سال جدید


تهران – ایرنا – «درمان طول، مدت کووید» و «ایجاد کنترل‌های مرتبط با هوش مصنوعی» از جمله موضوعاتی است که انتظار داریم در سال جدید شاهد اخبار مهمی باشیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85345632/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C