ارائه بیش از 10 میلیون خدمت در سامانه جامع امور دانشجویی

ارائه بیش از ۱۰ میلیون خدمت در سامانه جامع امور دانشجویان 

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا از و، علوم مصطفی صالحی وی ضمن اعلام این خبر گفت: پنل های اداری سامانه هوش تجاری با هدف بهبود فرآیند تصمیم گیری در سازمان امور دانشجویان راه اندازی شد.

وی افزود: گسترش و الکترونیکی شدن سیستم ها و فرآیندهای کاربردی سازمان ها که داده های مربوط به عملکرد آنها در اندازه ها و انواع مختلف شکل می گیرد، آگاهی مدیران سازمان ها از رویدادهای داخلی و خارجی را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین لازم است مدیران و تصمیم گیران در سازمان ها به تجزیه و تحلیل داده های سازمان و به دست آوردن پنل های کنترلی اداری بپردازند تا بتوانند از وضعیت سلامت و عملکرد سازمان اطلاعات سریعی ،ب کنند و مسائل مهم پیش رو در سازمان را شناسایی کنند تبدیل شدن به یکی از ضروریات اداری، و در عمل تصمیم گیری بر اساس داده ها تبدیل به یک قانون نه اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل دفتر توسعه فناوری اطلاعات، امنیت و اطلاعات سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: در این راستا سامانه هوش تجاری که به آن هوش سازم، نیز گفته می شود، بستری برای جمع آوری، تدوین، یکپارچه سازی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده های سازمان، به منظور ارائه داشبوردی برای گزارش های مدیریتی و تصمیم گیری و ارائه نظارت آنلاین بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد (KPI).

صالحی با بیان اینکه اطلاعات این سامانه نشان می دهد بیش از 10 میلیون خدمات الکترونیکی از طریق سامانه جامع امور دانشجویی به متقاضیان ارائه شده است، تصریح کرد: از گزارش های موجود از طریق سامانه هوش تجاری مواردی از جمله « بیشتر موضوع درخواست و مشکلاتی که در کمیسیون تحقیق و تفحص از پرونده های ویژه دانشجویان شناسایی شد کدام دانشگاه ها بیشترین ورودی و ،وجی را داشته اند؟ از نظر سرعت رسیدگی به تاییدیه تحصیلی در بین کارشناسان ارزیابی مدارک تحصیلی، کدام یک از آنها در یک دوره معین موارد بیشتری را تکمیل کرده اند؟

صالحی در پایان گفت: در حال حاضر گزارشات اداری واحدهای مختلف سازمان تکمیل و به مدیران ارشد و کارشناسان سازمان ارائه شده است. به منظور بهبود سیستم فوق، در نظر داریم با سایر سیستم ها ارتباط برقرار کنیم تا سرعت و چابکی سازمان در بخش تشخیص و اقدامات اصلاحی بیشتر شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85534171/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86