ارائه 20 میلیون خدمات آزمایشگاهی به محققین در دهه گذشته

ارائه ۲۰ میلیون خدمات آزمایشگاهی در یک دهه اخیر به پژوهشگران

برای گزارش دادن معاونت علمی و آموزشی ایرنا، مجتبی نسب وی توسعه و رونق تحقیقات موثر و ارتقای دسترسی فعالان ا،یستم پژوهش، فناوری و نوآوری به خدمات آزمایشگاهی باکیفیت را از مهم ترین اه، شبکه آزمایشگاه های فناوری راهبردی دانست و افزود: ایجاد بستری توانمندساز برای دسترسی بهتر به پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان حوزه فناوری، تج،ات و خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و همچنین افزایش کارایی در آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در نظر گرفته شده است مهمترین رکن فعالیت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی عامل علمی هستند.

وی به یک دهه فعالیت شبکه آزمایشگاهی و حرکت این شبکه در راستای توسعه توانمندی های تحقیقاتی و فناوری کشور اشاره کرد و گفت: در سال 1392 آغاز به کار شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در ایران شد. تعداد مراکز عضو در این شبکه 140 مرکز بود، اما در پایان سال 1402 هجری قمری تعداد این مراکز به بیش از 1700 مرکز رسید که در تمام این سال‌ها پذیرش آزمایشگاه‌های بخش ،تی و خصوصی صورت گرفت این شبکه فوق العاده بوده است

رشد زیرساخت ها و تج،ات مش، 20 برابر

دبیر شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی در نماینده علمی با اشاره به رشد تج،ات آزمایشگاهی مش، از طریق شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی گفت: در سال 1402 هجری قمری بیش از 33 هزار و 300 دستگاه آزمایشگاهی از مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی و دانشگاه ها منتقل شد. در سراسر کشور. خدمت محققین و فناوران. این در حالی است که تعداد این دستگاه ها در ابتدای فعالیت شبکه آزمایشگاهی به 1800 دستگاه رسید و شاهد رشد بیش از 20 برابری در جذب و استفاده از دستگاه های آزمایشگاهی در کشور بوده ایم.

نسب افزود: این موضوع با ارتقای بهره وری این تج،ات، کاهش ،ید تج،ات غیرضروری و موازی و کمک به محققان، تکنسین ها و صاحبان صنایع برای دسترسی هرچه بهتر به این تج،ات و خدمات آن، ابزاری را برای کشور برای صرفه جویی ارزی و ریالی فراهم کرده است. . تا جایی که ممکن است.

وی به پیشرفت های حاصل از شبکه آزمایشگاه ها که استانداری های کشور را پوشش می دهد و مراکز عضو در 31 استانداری را شامل می شود، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مستقر در 167 شهر کشور عضویت دارند. این شبکه شبکه و ارائه خدمات آزمایشگاهی به مخاطبان از سراسر کشور

ارائه 20 میلیون خدمات آزمایشگاهی به محققین در دهه گذشته

نصیب با تاکید بر ساختار فراسازم، شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی گفت: رویکرد و ماموریت اصلی شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی هم افزایی و استفاده از تمامی توانمندی های آزمایشگاهی در تمامی دستگاه ها و سازمان ها اعم از ،تی و خصوصی است.

وی ادامه داد: بر همین اساس بستری فراهم شده است تا سازمان ها از هر حوزه ای بتوانند تج،ات و امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را در بستر این شبکه به اشتراک بگذارند این یک مزیت برای این شبکه است.

ارائه 20 میلیون خدمات آزمایشگاهی در یک دهه گذشته

دبیر شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی با اشاره به سهم بزرگ آزمایشگاه های بخش خصوصی در بین اعضای این شبکه گفت: در حال حاضر 37 درصد مراکز عضو در شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی از بخش خصوصی هستند. 25 درصد اعضای شبکه از آزمایشگاه‌های پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به و، علوم و 38 درصد آزمایشگاه‌ها از سایر سازمان‌ها از جمله و،خانه‌های مختلف، سازمان ملی استاندارد ایران و فرهنگستان هستند. جهاد و دانشگاه آزاد اسلامی.

نسب با اشاره به ارائه بیش از 20 میلیون خدمات آزمایشگاهی در طول یک دهه فعالیت شبکه آزمایشگاهی، گفت: سال گذشته بیش از سه میلیون خدمات آزمایشگاهی به جامعه دانشگاهیان، پژوهشگران، مخترعان، نخبگان و تکنسین ها ارائه شد که هزینه های زیادی را در بر داشت. حدود 10 هزار میلیارد ریال برای آزمایشگاه ها و درآمد ایجاد شده است. این در حالی است که در سال 1392 همزمان با آغاز فعالیت شبکه آزمایشگاه های فناوری های راهبردی، 116 هزار خدمت به ارزش 260 میلیارد ریال ارائه شده که رشد 100 درصدی داشته است.

وی همچنین درباره نحوه بهره مندی عموم از خدمات ارائه شده در بستر شبکه آزمایشگاهی توضیح داد: گروه های مخاطبان خدمات آزمایشگاهی شامل دانشجویان، اساتید دانشگاه، مخترعان، نخبگان، طرح های پژوهشی و فناوری منتخب و فعالان پروژه های همسو با اولویت های توسعه فناوری است. دفتر مرکزی نماینده علمی و همچنین آزمایشگاه های متقاضی عضویت در شبکه آزمایشگاهی می توانند با مراجعه به وب سایت شرکت آزمایشگاهی از میزان و نحوه عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی مطلع شوند. شبکه آزمایشگاه های فناوری استراتژیک به آدرس www.LabsNet.ir.

منبع: https://www.irna.ir/news/85497367/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86