اساتید ایده آل دانشگاه علامه طباطبایی معرفی شدند


تهران-ایرنا- مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه علامه طباطبایی در مجتمع نظامی شهید بهانار برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85471580/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A6%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF