استفاده از مکانیسم بویایی حشرات برای ساخت حشره کش های بیولوژیکی

استفاده از سازکار بویایی حشرات برای ساخت حشره‌کش‌های زیستی

برای گزارش دادن گروه علم و آموزش ایرنا از شین هوااین کار پژوهشی هدایت شده است وانگ جیرونگ این توسط محققان موسسه ژنومیک کشاورزی شنژن آکادمی علوم کشاورزی چین انجام شد. وانگ اشاره کرد که ،ات برای تشخیص و ردیابی مواد سمی شیمیایی در محیط به حس بویایی خود متکی هستند.

پیام رسان های شیمیایی در واقع مواد شیمیایی هستند که توسط موجودات زنده برای کاتالیز ، یک واکنش تولید می شوند. وی افزود: گیرنده های بویایی نقش محوری در فرآیند تشخیص بو دارند و با فعال شدن می توانند سیگنال های شیمیایی خارجی را به سیگنال های بیوالکتریک تبدیل کرده و در نتیجه واکنش های رفتاری ،ات را تحریک کنند.

این محقق موسسه ژنومیک کشاورزی شنژن چین اظهار کرد: در بین گیرنده های مختلف بویایی، یکی مربوط به فرمون های هشدار دهنده وجود دارد. دانشمندان کشف کرده‌اند که بیشتر شته‌ها هنگام حمله دشمنان در طبیعت یا مواجهه با خطرات دیگر، قطرات ریز حاوی فرمون هشدار رها می‌کنند و به شته‌های مجاور هشدار می‌دهند که به سرعت فرار کنند.

استفاده از مک،سم بویایی ،ات برای ساخت ،ه کش های بیولوژیکی

تیم تحقیقاتی وانگ با استفاده از فناوری میکروسکوپ الکترونی، ساختار گیرنده‌های فرمون هشداردهنده را در شته‌ها بررسی ،د و موفق شدند مک،سمی را تعیین کنند که از طریق آن شته‌ها فرمون هشداردهنده را تشخیص می‌دهند.

وانگ خاطرنشان کرد: این کشف دارای اهمیت علمی و کاربردهای عملی است و پشتیب، نظری و راهنمایی عملی برای ساخت فناوری‌های سازگار با محیط زیست برای پیشگیری و کنترل شته‌ها ارائه می‌کند.

استفاده از مک،سم بویایی ،ات برای ساخت ،ه کش های بیولوژیکی

بیل هانسون دانشمندی از موسسه ما، پلانک برای بوم شناسی شیمیایی آلمان و یکی از اعضای خارجی آکادمی علوم چین گفت: این دانش بسیار مهم است. زیرا ما هنوز به طور کامل نمی د،م که چگونه گیرنده های بویایی مولکول ها را در هر موجود زنده ای شناسایی می کنند. علاوه بر این، این مطالعه بر روی شته‌ها که یکی از مهم‌ترین ،ات کشاورزی به حساب می‌آیند و از این رو می‌توان برای مبارزه با این ،ات در کشاورزی استفاده کرد، پرداخت.

سایر محققان همچنین گفتند که این پیشرفت مهم به طور موثری تحقیق و توسعه محصولات جدید و سازگار با محیط زیست کنترل ،ات را افزایش می دهد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85509694/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C