اصرار دولت سیزدهم بر حمایت از دانش بنیان برای تحقق اقتصاد غیرنفتی


تهران – ایرنا – با توجه به وابستگی شدید اقتصادی ایران به نفت در دهه های گذشته و پس از تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه هر چه بیشتر صادرات غیرنفتی و هشدار ایشان مبنی بر ،وم جدایی اقتصاد کشور از نفت، معاون علمی رئیس جمهور امور، فناوری و اقتصاد دانش بنیان گفت: جمهوری در تلاش است تا با حمایت ویژه از بخش خصوصی در بومی‌سازی تج،ات وارداتی به این هدف دست یابد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85421118/%D8%B9%D8%B2%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C