اصول اولیه نظام ارتقای استاد در ستاد ارشاد نقشه جامع علمی کشور در حال بررسی است.


تهران – ایرنا – وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: اصول اساسی حاکم بر آیین‌نامه ارتقای اساتید احتمالاً در جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیته راهبری نقشه جامع علمی کشور بررسی و تصویب می‌شود. .

منبع: https://www.irna.ir/news/85355893/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C