اعطای تسهیلات 4.5 برابری و ضمانت به موسسات دانش 7.5 برابری نسبت به دولت قبل + فیلم


تهران – ایرنا – رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری با تاکید بر اهتمام ویژه رئیس جمهوری به تامین مالی موسسات دانش گفت: این آمار در حوزه تسهیلات 4.5 برابر، در حوزه 7.5 برابر است. ضمانت نامه در زمینه ضمانت نامه ۷.۵ برابر و در حوزه ضمانت ۴.۵ برابر. دامنه توانمندسازی و کمک های بلاعوض هشت برابر شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85392782/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B4-%DB%B5-%D9%88-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B7-%DB%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA