اعطای مالکیت 1400 واحد مسکونی به اساتید و کارکنان دانشگاه علامه

اعطای مالکیت ۱۴۰۰ واحد مسکونی به اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه علامه 

عبدالله معتمدی در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی و آموزشی ایرنا وی با اشاره به اینکه ساخت واحدهای مس، همراه با چند دانشگاه دیگر در حال انجام است، در این خصوص توضیح داد: با دستور رئیس جمهور زمینی در دانشگاه به مساحت یک و سه دهم هکتار ساخته می شود. زمین های واقع در ،ردشت در استانداری البرز را برای ساخت واحدهای مس، وابسته به دانشگاه علامه اختصاص داد.

وی افزود: در این راستا تفاهم نامه هایی با و،خانه های راه، شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری منعقد شد. مراحل اولیه ساخت این واحدها و مطالعات آنها بر روی نقشه انجام شده و اکنون بحث تغییر درخواست در کمیته ماده 5 شهرداری مطرح است.

وظیفه ماده 5 کمیته شهرداری تغییر و تصویب طرح های تفصیلی است. بدیهی است در صورتی که تغییرات نقشه های تفصیلی بر اساس طرح جامع شهری مؤثر واقع شود، باید به تأیید مرجع تصویب کننده طرح جامع (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا مرجعی که از طرف شورای عالی شهرسازی منصوب می شود برسد). شورا).

اعطای مالکیت 1400 واحد مس، به اساتید و کارکنان دانشگاه علامه

رئیس دانشگاه علامه گفت: اگر بتو،م در روزهای آینده موافقت کمیته ماده 5 را بگیریم، مراحل را آغاز خواهیم کرد، البته طبیعی است که مدتی طول بکشد تا پیمانکار من، پیدا شود تا بتواند کارش را شروع کند

المعتمدی با تایید اینکه مالکیت این واحدها به اعضا و کارکنان واگذار خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که ساخت این واحدها تا دو یا سه سال آینده به پایان برسد.

وی افزود: پس از آماده شدن این واحدها در اختیار اساتید و کارکنان قرار خواهد گرفت. ساخت و تحویل این واحدها به پایان دادن به نگر، همکاران در مورد مسکن کمک می کند. سال هاست در دانشگاه هیچ اتفاقی برای آنها نیفتاده است و امیدواریم با این اقدام بتو،م به انتظارات و درخواست های آنها پاسخ دهیم.

اعطای مالکیت 1400 واحد مس، به اساتید و کارکنان دانشگاه علامه

به گزارش خبرگزاری ایرنا. 28 بهمن سال گذشته ساخت 59 هزار و 500 واحد مس، برای نخبگان، اساتید، کارکنان و همسران در 50 دانشگاه ،تی و مستقل کشور از جمله دانشگاه علامه طباطبایی به صورت همزمان انجام شد. در سراسر کشور با حضور آیت الله سید در یک ویدئو کنفرانس.

طبق دستور رئیس جمهور قرار است این واحدها در کمترین زمان ممکن ساخته و در اختیار دانشگاهیان قرار گیرد.

از ابتدای ،ت سیزدهم تاکنون بیش از 350 واحد مس، متاهل ساخته، تکمیل و به بهره برداری رسیده و 3200 واحد نیز در دست ساخت است که قرار است طی سال آینده آماده و تحویل شود. کار مقدماتی 2600 واحد نیز به پایان رسیده است.

محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم وی در این خصوص می گوید: در حال حاضر قانون اجازه استفاده از زمین اصلی پردیس را برای ساخت مسکن نخبگان و اساتید نمی دهد. اگر این قانون توسط مراجع ذیصلاح اصلاح شود، می تو،م این مشکل را حل کنیم. در حال حاضر زمین های خارج از پردیس اصلی را برای اسکان سازم، اساتید اختصاص داده ایم.

مهرداد بذرباش وزیر راه و شهرسازی وی همچنین گفت: ساخت مسکن برای دانشجویان متاهل یک وظیفه قانونی و مسئولیت ماست. امیدواریم در ،ت سیزدهم در این امر موفق باشیم. در این طرح زمین به صورت اجاره 99 ساله به اساتید واگذار می شود و قیمت زمین در این طرح برای اساتید دانشگاه به صفر رسیده است.

به گفته وی، هزینه ساخت از طریق تسهیلات بانکی و کمک های دانشگاه ها به اساتید و همچنین خود متقاضیان تامین می شود. ماده 5- کمیته است، تشکیل و مجوز تغییر کاربری این اراضی صادر شود. برخی از این واحدها وارد مراحل ساخت شده اند.

وزیر راه و شهرسازی از آغاز ساخت بیش از 60 هزار و 185 واحد مس، خبر داد. در و، علوم 54 هزار و 707 هکتار زمین ایمن سازی شد که 30 هزار و 566 واحد برای اساتید و دانشگاهیان و 5 هزار و 800 واحد برای متاهلین قرار گرفت. همچنین 957 هکتار زمین برای واحدهای دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده که 23 هزار و 819 واحد در آن ساخته می شود. در مجموع 1500 هکتار زمین با ظرفیت مسکن بیش از 60000 واحد در اختیار جامعه دانشگاهی قرار گرفت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85422767/%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87