اعلام جزئیات «سند ملی موسیقی»/ارائه «ستاد اجرایی موسیقی کشور»


تهران – ایرنا – رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی موسیقی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرای آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ کرد. بر اساس این سند، مسئولیت اجرای سند ملی موسیقی بر عهده «ریاست اجرایی موسیقی کشور» گذاشته شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85411169/%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1