امام جمعه کاشان: معلم به تنهایی یک ملت است


کاشان – ایرنا – نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: مقام معلم بسیار رفیع است چنانکه پیامبر ا، (ص) فرمودند: معلم در قیامت به تنهایی مانند امت تربیت می شود و او فضایل ملت را در کارنامه خود خواهد داشت.

منبع: https://www.irna.ir/news/85458589/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA